Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – znamy już zwycięzców

Znamy już zwycięzców tegorocznej edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, w kategorii gospodarstwa indywidualne. Zwyciężyli Państwo Maria i Leszek Świderscy ze wsi Pastwo w woj. pomorskim. Oficjalne podsumowanie konkursu odbędzie się tradycyjnie podczas targów Farma w Poznaniu, w dniu 9 października br.

Konkurs jak zwykle cieszył się ogromną popularnością wśród rolników. Przystąpiło do niego 1168 gospodarstw. Na szczeblu regionalnym komisje konkursowe, w terminie kwiecień – maj 2009 roku, zwizytowały i oceniły zgłoszone gospodarstwa wyłaniając spośród nich do etapu wojewódzkiego 147 najlepszych, a komisje wojewódzkie, po kolejnej ocenie w czerwcu br., wybrały po jednym najbezpieczniejszym gospodarstwie w województwie.
Wizytując gospodarstwa, komisje konkursowe zwracały uwagę na porządek w obrębie podwórzy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, stan instalacji elektrycznych, warunki obsługi i bytowania zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej oraz estetykę gospodarstw.
Centralna Komisja Konkursowa, powołana przez Prezesa KRUS, w dniach od 6 lipca do 24 lipca 2009 roku obejrzała 16 gospodarstw – zwycięzców wojewódzkich.
Według oceny Komisji, wszystkie gospodarstwa rolne prowadzone są w sposób nowoczesny i z wielką dbałością o estetykę miejsca pracy oraz przebywania, a bezpieczeństwo pracy jest naturalnym elementem jej organizacji, często wypracowywanym od wielu pokoleń. Na szczególną uwagę zasługują stosowane przez rolników rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne, które w dużym stopniu decydują o bezpieczeństwie wszystkich osób pracujących w gospodarstwie.

Na posiedzeniu centrali KRUS, które odbyło się w dniu 29 lipca wybrano zwycięzców tegorocznej edycji konkursu w kat. gospodarstwa indywidualne. I tak I m. zajęli Maria i Leszek Świderscy z Pastwa woj. pomorskie, II m. zajęli Alicja i Konrad Gilowscy zam. w Łowcach woj. podkarpackie a III m. Teresa i Alfred Łachom zam. w Grodzonowicach, woj. świętokrzyskie. Oprócz tego jury konkursu przyznała kilkanaście wyróżnień. Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie spotkają się na oficjalnym podsumowaniu konkursu, które odbędzie się 9 października podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich FARMA 2009.

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRUS, Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Państwowa Inspekcja Pracy.