Agencja płaci rolnikom

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystąpiła 3 grudnia br. do wypłacania płatności do gruntów rolnych. W pierwszym dniu realizacji wypłat na konto ponad 31 tysięcy rolników trafiło 129,5 mln złotych.

Za rok 2007 ARiMR wypłaci w ramach płatności obszarowych ponad 8,2 mld zł. W grudniu dopłaty bezpośrednie otrzyma pół miliona rolników. Płatności obszarowe są wypłacane każdego roku od grudnia do czerwca następnego roku.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wysokość stawek płatności uzupełniających za 2007 r. została podana w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 października 2007 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających (Dz. U. Nr 204, poz. 1479).

W 2007 r. stawki płatności uzupełniających wynoszą:
– płatność uzupełniająca do powierzchni upraw podstawowych (m.in. zboża) – 294,91 zł/ha,
– płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych 438,76 zł/ha,
– płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu 526,01 zł/ha (płatność historyczna niezwiązana z produkcją),
– płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu 452,76 zł/ha, (płatność bieżąca związana z produkcją).

Natomiast stawka jednolitych płatności obszarowych w roku 2007 (podstawowa płatność wypłacana do wszystkich gruntów utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej) wynosi 301, 54 zł/ha.

Od 2004 r. odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej, rolnicy otrzymują co roku płatności do gruntów rolnych. ARiMR realizuje zdecydowanie najwięcej płatności spośród wszystkich państw UE. Za rok 2007 otrzyma je blisko 1,5 mln rolników zarejestrowanych w systemie ewidencji producentów rolnych prowadzonym przez ARiMR. To zdecydowanie najliczniejsza grupa na tle wszystkich państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Np. francuska agencja płatnicza wypłaca rocznie płatności do gruntów rolnych dla blisko 400 tys. rolników, zaś włoska – dla 600 tys. rolników. W sumie w starej UE 15″ na gruntach rolnych gospodaruje 3,1 mln rolników. W nowych krajach członkowskich, które razem z nami przystąpiły do UE, płatności do gruntów otrzymuje 2,1 mln rolników, z tego 70% stanowią polscy rolnicy.

opr. MS
Wrp.pl
źródło: ARiMR