100 wycieczek dla 100 szkół

NATURA 2000 – nazwa wywołująca dreszcz niepewności u inwestorów, dająca nadzieję miłośnikom przyrody, dobrze pasująca do folderów reklamujących turystykę naszego regionu. Ale kto wie, tak naprawdę, co się za nią kryje? Nieprzygotowane oko niewiele dostrzeże na porośniętej turzycą i krzakami rozległej dolinie Biebrzy czy wąskiej dolinie leśnej rzeczki. Ot, zarośnięta chwastami łąka jakich wiele – powiedzą miejscowi. Jednym słowem – nic szczególnego.Czy naprawdę? Kontrolę w terenie rozpoczęli młodzi ludzie wyposażeni w specjalistyczny sprzęt do badania wody, gleby i powietrza.

W ramach projektu Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group” odbyły się już pierwsze ze 100 zaplanowanych na ten rok bezpłatnych wyjazdów warsztatowych, w których weźmie udział niemal 5000 uczniów ze 100 szkół z województwa podlaskiego i 3 sąsiadujących województw.
Podstawionym autokarem uczniowie jadą na cały dzień do wybranego obszaru Natura 2000, gdzie pod czujnym okiem edukatora i przy pomocy specjalistycznego sprzętu badają i podglądają przyrodę.

Warsztaty terenowe rozpoczęły się wraz z pierwszym powiewem wiosny, w połowie kwietnia 2010 r. Potrwają, wyłączając wakacje, do października.
Uczestnikami są szkoły wyłonione jesienią 2009 roku, zainteresowane aktywnymi działaniami na rzecz przyrody i obszarów NATURA 2000. Zdecydowana większość z nich to niewielkie, wiejskie, położone na cennych przyrodniczo obszarach szkoły. Od świadomości ekologicznej kształcących się w nich dzieci będzie zależał w dużej mierze los lokalnych rzek, łąk czy lasów.
69 szkół pochodzi z woj. podlaskiego, po 2 z lubelskiego i warmińsko – mazurskiego, zaś 27 – z woj. mazowieckiego. Największą popularnością cieszą się wyjazdy do Puszczy Knyszyńskiej, Bagiennej Doliny Narwi, Doliny Biebrzy, Ostoi Suwalskiej, Puszczy Augustowskiej, Białowieskiej i Piskiej oraz Doliny Bugu.

Wszystkie działania są dla szkół nieodpłatne, bowiem są finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od początku ustalania granic sieci Natura 2000 w Polsce budzi ona wiele kontrowersji, które w większości wynikają z braku zrozumienia bądź niewiedzy o istocie tej idei. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie zasobów, potrzeb, metod oraz korzyści z ochrony przyrody wśród społeczności lokalnych “naturowych” obszarów woj. podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego i lubelskiego.

Więcej informacji na stronie projektu www.naturalnaedukacja.pl.