Zaproszenie: XXIV Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Na cząstkę wsi w środku miasta” Międzynarodowe Tragi Poznańskie zapraszają od 1 do 3 października do Poznania. W tych dniach na terenie MTP blisko 400 polskich rolników zaprezentuje najpiękniejsze okazy zwierząt, dzieląc się swoją wiedzą z zakresu hodowli i pielęgnacji. Cała Wystawa zlokalizowana zostanie w siedmiu targowych pawilonach.”

Na tegorocznej KWZH będzie można podziwiać: konie, bydło ras mięsnych i mlecznych, trzodę chlewną, owce, kozy, kaczki i kury, strusie, zwierzęta futerkowe (króliki, szynszyle i nutrie), ryby, żaby, ślimaki, żubronie, daniele, jelenie, gołębie oraz pszczoły.

Największych emocji dostarczą prace komisji sędziowskich oceniających ok. 1200 okazów zwierząt i ok. 66 stad drobiu, w tym także gatunki ras rodzimych – ekspozycji przygotowanej przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Wystawie, jak co roku towarzyszyć będą prezentacje osiągnięć hodowlanych, konkursy oraz niespodzianki dla najmłodszych. Na stoiskach Związków Hodowców Zwierząt udzielane będą porady z zakresu hodowli.

Patronat nad Wystawą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Marek Sawicki, natomiast współorganizatorami są Związki Hodowców Zwierząt, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z Krakowa i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

W tym roku w ramach współpracy MTP z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielopolskiego, odbędzie się Wystawa Produktu Regionalnego i Tradycyjnego. Zostaną tam zaprezentowane najlepsze produkty wytwarzane przez regionalnych producentów wyrobów spożywczych i rękodzieła artystycznego, a w tym m.in.: wędliny, nabiał, przetwory owocowe i warzywne oraz produkty rybne.

Więcej informacji na www.kwzh.pl