Wzrost spożycia serów w Belgii

Spożycie serów w gospodarstwach domowych w Belgii w 2007 r. wyniosło 11,93 kg na osobę (bez serów miękkich). Jest to ilość o 1,5% większa niż w 2006 r. Średnio roczne domowe wydatki na zakup serów wyniosły 99 euro, czyli były o 3,8% większe niż rok wcześniej. N


Średnia cena detaliczna sera osiągnęła 8,28 euro/kg. Najczęściej kupowane były sery twarde (54% ogółu sprzedanych serów), ale ich udział spada. Natomiast wzrasta w ostatnich latach udział serów półtwardych (z 6,8 do 7,9%) i miękkich (z 5,9 do 6,6%). W Belgii sery sprzedawane są głównie w supermarketach (91%).

(Agar Europe 2008, nr 2308, s. M/8)
W.M.
foto: Wrp.pl

N