Wzrost areału uprawy pszenicy w Unii Europejskiej

Według raportu FAO, areał uprawy pszenicy w krajach Unii Europejskiej w 2008 r. będzie o 6% większy niż przed rokiem. Wpłynie na to zarówno wzrost cen pszenicy, jak i zniesienie w 2008 r. obowiązku wycofania z produkcji żywności 10% gruntów. Ocenia się, że we Francji powierzchnia uprawy pszenicy zwiększy się o 5%, w Niemczech – o 6%, we Włoszech – o 13%, w Wielkiej Brytanii – o 13%, a na Węgrzech – o 8-10%. N


Obecnie ocenia się, że zbiory zbóż w 2007 r. w Unii Europejskiej wyniosły 259 mln ton. Jest to ilość mniejsza niż wcześniej oczekiwano i o 4% mniejsza niż w 2006 r. (w 27 krajach). Zbiory pszenicy w 2007 r. ocenia się na 120 mln ton – jest to ilość najmniejsza od 2003 r., kiedy to susza ograniczyła zbiory.

(Agra Europe 2008, nr 2292, s. M/2)
W.M.