Stanowisko Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie suszy

Zarząd Krajowej Rady z niepokojem obserwuje narastające straty w uprawach polowych związane z utrzymującą się w większości rejonów Polski suszą.

W związku z tym, że obecnie suszą zagrożonych jest ponad 65 % gmin w Polsce oraz ponad 50 % gruntów rolnych, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie niezwłocznych działań, mających na celu wprowadzenie niezbędnej pomocy dla gospodarstw dotkniętych anomaliami pogodowymi poprzez m.in.:

* uruchomienie kredytów klęskowych
* prolongatę terminów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów
* przyspieszenie wypłat dopłat bezpośrednich i zastosowanie wypłat zaliczkowych w rejonach objętych suszą
* możliwość umorzenia części czynszu dzierżawnego
* odroczenie terminu płatności bieżących składek KRUS
* udzielenie pomocy socjalnej rodzinom z najbardziej poszkodowanych gospodarstw

Ze względu na powtarzające się w ostatnich latach okresy suszy i powodzie, oczekujemy zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację programu małej i wielkiej retencji wód, w celu ograniczenia strat w rolnictwie powodowanych anomaliami klimatycznymi.

Ze swej strony Zarząd Krajowej Rady, deklaruje współpracę i wsparcie samorządu rolniczego dla wszelkich działań Rządu, resoru rolnictwa oraz instytucji państwowych i samorządowych zmierzających do ograniczenia strat finansowych gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku suszy.

KRIR