Sposób na Sukces – konkurs dla przedsiębiorczych na wsi

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie w imieniu wszystkich organizatorów zaprasza do udziału w XII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces”. Konkurs ma charakter niekomercyjny, a uczestnictwo w nim jest bezpłatne.”

Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę, tworzysz nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujesz ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujesz w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii – zapraszamy do udziału w XII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces.
Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne, osoby prawne, tj. spółki prawa handlowego, samorządy gminne oraz powiatowe, organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników, organizacje pozarządowe, inne.
Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.
Przedmiotem oceny w XII edycji konkursu będą przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2010 i pierwszym półroczu 2011 roku. Szczegółowe zasady udziału w konkursie oraz kryteria oceny przedsięwzięć są określone w Regulaminie XII edycji konkursu. Zgłoszenia wg wzoru (Karta zgłoszenia) można nadsyłać do 15 października 2011 roku.
Informacje o konkursie zamieszczone są także w zakładce na stronie internetowej Centrum www.cdr.gov.pl
Dodatkowych informacji udzielają: Agnieszka Woszczek, Iwona Studniarek, tel. 22/ 729 66 34 do 37 wew. 116.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!