Spadek sprzedaży ciągników w Danii

Sprzedaż nowych ciągników w Danii w 2008 r. spadła o 16% i wyniosła 2940 sztuk. W roku 2007 sprzedano ponad 3500 tys. ciągników. To efekt pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju. Rolnicy odkładają zakup nowych maszyn na później. N


Największą popularnością cieszyła się firma John Deere, która sprzedała 591. Tuż za nią uplasował się New Holland z liczbą 582 sprzedanych maszyn.

Rolnicto w Danii to jeden z najważniejszych, obok przemysłu, działów gospodarki. Podstawowym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż oraz produckaj mleka i trzody chlewnej. (Agra Europe 2009, nr 2345, s. N/5) W.M.
foto: WRP