Rozpoczęło się Triduum Paschalne

Dziś tj. w Wielki Czwartek, rozpoczyna się Triduum Paschalne, czyli Święte Trzy Dni. Triduum to część Wielkiego Tygodnia, a zarazem najważniejsze w roku liturgicznym chrześcijan wydarzenie, którego istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. N

Triduum rozpocznie wieczorna msza Wieczerzy Pańskiej, która ma przypomnieć Ostatnią Wieczerzę, w czasie, której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im i ich następcom w kapłaństwie, aby je ofiarowali. Powiedział Apostołom, że to jego ciało i krew będzie przelana na odkupienie kar za winy ludzi. Wielki Czwartek jest również bardzo ważnym dniem dla kapłanów, ponieważ podczas niej Chrystus ustanowił również sakrament duchowieństwa.

W Wielki Piątek nie odprawia się mszy świętej. Jest to dzień ciszy, powagi, skupienia, ale również wielkiego postu, w którym szczególnie czci się krzyż. Kulminacją obchodów tego dnia jest liturgia Męki Pańskiej. Liturgia ta składa się z kilku elementów:
– Wejście kapłana i asysty – kapłan pada na twarz i przez kilka minut leży krzyżem,
– Liturgia słowa,
– Adoracja Krzyża,
– Komunia Święta,
– Procesja do Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota, to również dzień wielkiej ciszy, skupiony przede wszystkim na czuwaniu przy Grobie Pańskim. W tym dniu, w odróżnieniu od Wielkiego Piątku, nie odprawia się żadnych obrzędów liturgicznych, tradycyjnie tylko wierni przynoszą kosze z potrawami Wielkanocnymi, aby je poświęcić.

Niedziela Wielkanocna, to czas celebrowania zmartwychwstania Chrystusa. Dawniej dzień ten rozpoczynał się poranną mszą, rezurekcją (z łac. Resurrectio – zmartwychwstanie), którą zapowiada uroczyste bicie w dzwony. Obecnie liturgię tą zastąpiono Mszą Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się już w Wielką Sobotę po zmroku, a kończy w Niedzielę Wielkanocną najpóźniej przed świtem. Przed kościołem kapłan świeci ogień, od którego odpala się paschał – symbol Chrystusa. Po południu w Wielkanoc odprawia się nieszpory zwane również chrzcielnymi. W ten sposób kończy się Triduum i rozpoczyna się 50-dniowy okres paschalny, który trwa aż do Niedzieli Zesłania Duch Świętego.

Warto zaznaczyć, że Święta Wielkanocy wiążą się z żydowską Paschą. Słowo pascha” wywodzi się z hebrajskiego “paesah”, co znaczy omijać, przejść i jest wspomnieniem niewoli narodu izraelskiego w Egipcie. Wyjście z Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka paschalnego. Chrystus, kiedy spożywał ostatnią wieczerzę paschalną, wypełnił symbole starotestamentowe. To on był Barankiem Paschalnym, który dopełnił zbawczej ofiary.
Wielki Tydzień, którego częścią jest Triduum Paschalne jest świętowany od IV wieku n.e.

Opr. ms