Rośliny GMO. Przyszłość czy zagrożenie?

Choć pojęcie inżynierii genetycznej znane jest już od około 30 lat, to tak naprawdę niewiele wiadomo o tym nad czym pracuje się w zaciszu laboratoriów.

W dniach 30/31 maja w Sofii odbyło się spotkanie dziennikarskiego klubu C.A.C. organizowane przez firmę BASF. Tematem konferencji było zastosowanie nowoczesnej genetyki do udoskonalania odmian roślin uprawnych.

Choć pojęcie inżynierii genetycznej znane jest już od około 30 lat, to tak naprawdę niewiele wiadomo o tym nad czym pracuje się w zaciszu laboratoriów.
Pojęcie roślin modyfikowanych genetycznie w skrócie zwanych GMO budzi spore emocje. Źle się dzieje, że tak mało wiadomo na ten temat. Źle również, że w skrót GMO wrzucono wszytko co wiąże się z genetyką i roślinami. Przecież takie gatunki jak truskawka(łac. – frgaria ananassa) uzyskana została w Europie przez skrzyżowanie pochodzącej ze wschodniej Ameryki Północnej poziomki wirginijskiej (F. virginiana Duch.) z chilijską (F. chiloensis Ehrh.), którego dokonał Duchesne w 1712 roku! Jest to w dzisiejszym pojęciu również roślina GMO. Prace uprawowe polegające na selekcji i doborze odmian prowadzone w naszym kraju to także GMO, a nie budzą tak wielkich emocji.

Nowoczesne metody genetyczne polegają na selekcji konkretnego genu (np. genu odporności na określony patogen), a następnie wszczepieniu tego genu w komórkę i jej kolejne rozmnożenie. Są to metody niewątpliwie nowoczesne. Wątpliwości tak etyczne jak również merytoryczne może budzić to, że nie ma stuprocentowej pewności że tak wyhodowana roślina w kolejnym (10, 12, 15) pokoleniu nie zacznie produkować białek toksycznych lub kancerogennych dla człowieka.
Entuzjaści mogą powiedzieć – dobrze, nikt nie nakazuje konsumować takich roślin. Można produkować je np. na bioetanol, lub metyloestry. Oczywiście prawda! Jednak rośliny GMO wyprodukowane tymi technologiami będą uprawiane w ekosystemie naturalnym a nie w laboratoriach. Tak więc istnieje realne zagrożenie przeniesienia się genów GMO do roślin autochtonicznych. Unijne przepisy dotyczące separacji upraw GMO nie są w stanie zabezpieczyć naturalnych ekosystemów przed tym zjawiskiem.
Zanim zezwoli się na takie uprawy należy rozwiać wszelkie wątpliwości.

Z Sofii – Daniel Alankiewicz

Tematy wykładów C.A.C Sofia, 30-31 maja 2007 roku

– Dr. Klaus Welsch – Innowacyjne Rozwiązania dla Sukcesu Naszych Klientów”

– Dr. Gibfried Schenk – “Rolnictwo w Europie Środkowej oraz Pd.-Wschodniej w kontekście rozszerzania się Unii Europejskiej”

– Dr. Ralf-Michael Schmidt – “Biotechnologia roślin klucz do sukcesu w rolnictwie””

– Prof. Christian Jung – “Biotechnologia dla poprawy genetycznej bazy roślin uprawnych”