Provimi – nowa strategia żywienia indyków

W kwietniu br. Provimi Polska rozszerzy ofertę produktów o nowe linie Pro oraz Komfort przeznaczone do żywienia indyków. Pozwolą one w układzie dynamicznym, uwzględniając interakcje pomiędzy żywieniem a pozostałymi czynnikami wpływającymi na ostateczne wyniki produkcyjne, dostosować intensywność mieszanek tak, aby osiągnąć możliwie najlepszy wynik ekonomiczny w danych warunkach fermowych i rynkowych.

Linie Pro oraz Komfort zastąpią oferowaną dotychczas przez firmę linię Premium.
Linie Pro i Komfort są jednakowe na etapie odchowu indyków. W tym czasie zaleca się stosowanie trzech wspólnych mieszanek do dziewiątego tygodnia życia dla jak najlepszego przygotowania organizmów ptaków do późniejszego intensywnego wzrostu. Pasze te cechuje:
– szczególny dobór bezpiecznych, wysoko jakościowych komponentów,
– odpowiedni poziom łatwo dostępnych składników mineralnych i witamin,
– optymalny układ aminokwasów w białku.

Różnice pojawiają się na etapie tuczu zwierząt.
Linia Pro – zapewnia wysokie tempo wzrostu indyków przy minimalnym zużyciu paszy. Odpowiednio dobrane komponenty paszy zapewniające doskonałą strawność oraz wysoka koncentracja optymalnie zbilansowanych względem siebie składników pokarmowych umożliwiają wykorzystanie potencjału genetycznego nowoczesnych hybrydów indyczych.
Stosowanie programu Pro zapewnia wysoki wskaźnik rentowności budynków produkcyjnych poprzez uzyskanie maksymalnego przyrostu masy ciała w okresie tuczu.
Linia Komfort – gwarantuje zrównoważone tempo wzrostu zwierząt w całym okresie tuczu, a tym samym zapewnia ich optymalny status zdrowotny poprzez ograniczenie presji na przewód pokarmowy. Zaletą programu jest takie zbilansowanie koncentracji składników pokarmowych, aby przy optymalnych kosztach uzyskać wysokie bezpieczeństwo żywienia.
Źródło: Provimi Polska