Premier chce monitorować marże handlowe

Premier powołał międzyresortowy zespół, który zajmie się oceną, nie zawsze uczciwych zdaniem rolników, praktyk handlowych stosowanych w łańcuchu sprzedaży produktów rolno-spożywczych.

Pełna nazwa nowego tworu brzmi Międzyresortowy Zespół do spraw Zwiększenia Przejrzystości Rynku Artykułów Rolno-Spożywczych i Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego. Zespół jest organem pomocniczym rady ministrów, więc jego rola będzie jedynie monitoringowa i doradcza. Wynikiem jego prac ma być przygotowanie kodeksu dobrych praktyk handlowych w handlu żywnością oraz koncepcji ciągłego monitorowania wysokości cen i marż produktów rolno-spożywczych.

Zespołem będzie przewodniczył sekretarz stanu z resortu rolnictwa. Ponadto w jego skład wejdą przedstawiciele ministerstw gospodarki, finansów i skarbu państwa. Zgodnie z zarządzeniem premiera, do współpracy z zespołem będą mogli być również zapraszani przedstawiciele innych ministerstw bądź eksperci, których opinie będą niezbędne do realizacji prac.
Nie pozostało więc nic innego, jak czekać na pierwsze posiedzenie zespołu.