Pod żaglami z Grupą LOTOS

40 stypendystów programu Skrzydła z Grupą LOTOS” uczestniczyło w kilkugodzinnym rejsie na pokładzie żaglowca “Joanna Saturna”, a po zawinięciu do gdańskiej mariny przywitał ich Mateusz Kusznierewicz. To nie tylko jedna z atrakcji podczas ostatniego XV zlotu żaglowców Baltic Sail Gdańsk, lecz przede wszystkim okazja do integracji z tymi, którzy na co dzień nie mają szansy realizować swoich marzeń.”

Z pomocy w ramach programu Skrzydła z Grupą LOTOS” korzysta łącznie 70 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z regionów, gdzie umiejscowione są zakłady produkcyjne należące do Grupy LOTOS, tj. w woj. pomorskim, powiecie jasielskim i gminie Czechowice-Dziedzice. Wsparcie będzie miało przede wszystkim formę tzw. “Skrzydeł na przyszłość”, aby każde dziecko miało taką samą szansę w realizacji swoich planów i celów. Grupa LOTOS zapewnia pomoc w ramach pakietu “Skrzydła na przyszłość”. Pomoc ta gwarantuje zakup pomocy naukowych, książek, opłacenie dodatkowych zajęć i korepetycji.
Każde dziecko powinno mieć zbliżone szanse w edukacji i rozwoju swoich zainteresowań – wyjaśniła Katarzyna Sikorska z Grupy LOTOS. –W roku 2010 nawiązaliśmy współpracę z Caritas Polska i objęliśmy pomocą stypendialną 70. potrzebujących uczniów z trzech regionów Polski. Program ma na celu wyrównywanie ich szans edukacyjnych, rozwój umiejętności i zainteresowań, a przez to stworzenie lepszego startu w przyszłość. Działanie to jest realizowane w ramach strategii społecznej odpowiedzialności i stanowi wkład spółki w rozwiązywanie problemów społecznych występujących w jej otoczeniu.
Mamy nadzieję, że dzień spędzony na pokładzie pięknego żaglowca wynagrodzi dzieciom rok ciężkiej pracy w szkole i spowoduje, że nabiorą wiatru w żagle na kolejny.

Grupa LOTOS w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wspiera przedsięwzięcia, których ideą jest odpowiadanie na istotne potrzeby społeczne najbliższego otoczenia spółki, w tym także inicjatywy mające na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży. Spółka realizuje projekt edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ekologii oraz prowadzi inne programy społeczno-sportowe.

Baltic Sail Gdańsk
Idea organizowania zlotów żaglowców w Gdańsku powstała wraz z oddaniem do użytku przystani jachtowej w centrum miasta. Pierwszy zlot odbył się w 1997 roku z okazji 1000-lecia Gdańska i spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Władze Miasta zachęcone sukcesem tego wydarzenia podjęły starania o przyjęcie w Gdańsku Regat Wielkich Żaglowców. Patronat nad imprezą objął Prezydent Gdańska i, jako Komandor zlotu, Mateusz Kusznierewicz. W tym roku zlot odbył się po raz piętnasty, a towarzyszyły mu m.in. parada żaglowców na Motławie, festiwal Szanty pod Żurawiem, parada żeglarzy oraz kolejna edycja regat Nord Cup.