Początek roku szkolnego w “Klasach BGŻ”

W dniu 1 września 156 uczniów, uczestników projektu Klasa BGŻ”, rozpoczyna naukę w renomowanych liceach Warszawy, Wrocławia, Gdańska oraz – po raz pierwszy – Krakowa. W tym gronie 25 osób to pierwszoklasiści, a 62 to przyszłoroczni maturzyści.Celem, prowadzonego od 2003 roku, projektu “Klasa BGŻ” jest umożliwienie zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin nauki w renomowanych liceach ogólnokształcących w dużych miastach. N”

Za realizację Projektu odpowiada Fundacja BGŻ, mająca status organizacji pożytku publicznego. Działania podejmowane przez Fundację służą zapewnieniu uczestnikom Projektu pełnego wsparcia finansowego w trakcie trzech lat nauki w szkole średniej, poprzez pełne pokrycie kosztów utrzymania i edukacji.

Partnerami Projektu są: VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku.

W tym roku po raz pierwszy Klasa BGŻ” zaistnieje w Krakowie. Klasa utworzona została w jednym z najstarszych i najbardziej znanych polskich liceów – I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego, którego absolwentami są m.in.: Jan III Sobieski, Stanisław Wyspiański, Tadeusz Boy-Żeleński, Sławomir Mrożek i Gustaw Holoubek. Krakowska szkoła przyjęła w tym roku 19 dziewcząt, objętych projektem “Klasa BGŻ” w województwach małopolskim i podkarpackim. Liceum oferuje naukę w klasach o różnych profilach – w tym klasach dwujęzycznych oraz klasycznej, gdzie wykładane są łacina i greka.

Za konsekwentne i długofalowe zaangażowanie w projekty społeczno-edukacyjne, w tym szczególnie projekt “Klasa BGŻ”, Bank BGŻ został w tym roku laureatem prestiżowego konkursu DOBROCZYŃCA ROKU. Bank otrzymał nagrodę w kategorii “Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy”.

Aleksandra Myczkowska/rzecznik prasowy Banku BGŻ
foto i opr. MS/Wrp.pl