Niskie zbiory zbóż w Danii

Zbiory zbóż w Danii w bieżącym roku wyniosły 8,1 mln ton. Jest to ilość najmniejsza od 13 lat i o 6% mniejsza od oczekiwań. N


Przyczyną tak niskich zbiorów była głównie susza wiosną i nadmierne opady latem. Najbardziej ucierpiały zboża ozime. Plony jęczmienia ozimego były o 12% mniejsze od średniej pięcioletniej. Plony pszenicy ozimej spadły o 9%, pszenżyta ozimego – o 4%, żyta – o 7%, a rzepaku ozimego – 3%.

(Agra Europe 2007, nr 2277, s. M/4)
W.M.

N