Niemcy: 1,5 mln ton jęczmienia w skupie interwencyjnym

Założenia Wspólnej Polityki Rolnej przewidują odejście od skupu interwencyjnego jęczmienia, poczynając od sezonu 2010/2011. Niemieccy rolnicy postanowili wykorzystać ostatni sezon skupu, oferując ziarno do skupu interwencyjnego, tym bardziej, że ceny rynkowe jęczmienia na rynku niemieckim nadal utrzymują się poniżej ceny interwencyjnej.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy skupu zboża (od listopada do grudnia) niemieccy rolnicy zaoferowali do skupu interwencyjnego około 909, 3 tysięcy ton jęczmienia. W całym sezonie skupowym prawdopodobnie wielkość dostaw tego zboża w Niemczech wzrośnie do 1,5 mln ton. Główne powody takich działań na rynku jęczmienia to niższa od interwencyjnej cena rynkowa, słaby popyt na jęczmień, unijne opłaty za przechowywanie ziarna we własnych magazynach oraz ostatni, prawdopodobnie, sezon interwencji na rynku jęczmienia w UE.

Większość jęczmienia kierowanego do skupu interwencyjnego pochodzi ze wschodnich rejonów Niemiec, zlokalizowanych w znacznym oddaleniu od głównych rynków zbytu. Tam ceny kształtują się od 90 do 95 euro za tonę. Bardzo słaby jest popyt na jęczmień, a na rynku pod dostatkiem jest pozostałych gatunków zbóż paszowych.

Dodatkową zachęto do kierowania ziarna do skupu są opłaty za jego przechowywanie. Ponieważ liczne spółdzielnie w Niemczech posiadają własne magazyny zbożowe, mogą one kierować zboże do skupu i otrzymywać dodatkowo opłaty z tytułu przechowywania ziarna we własnych magazynach wypłacone przez KE.