Najszybciej realizowane dopłaty

W okresie od 19 stycznia do 18 lutego br. ARiMR na konta bankowe blisko 520 tys. rolników wypłaciła z tytułu płatności bezpośrednich za 2009 rok ponad 4,57 mld zł. Łącznie z płatnościami zrealizowanymi w grudniu, Agencja wypłaciła do tej pory ponad 10,7 mld zł. Dopłaty obszarowe otrzymało już blisko 1,27 mln rolników, czyli ponad 90% uprawnionych, którzy złożyli wnioski w 2009 r.

Na realizację dopłat bezpośrednich za 2009 rok przewidziano łącznie około 12,6 mld zł. Jest to kwota o blisko 40% wyższa od wypłaconej za 2008 rok. Jest to wynik korzystnego kursu złotówki do euro i rosnącego z roku na rok poziomu dopłat w Polsce w stosunku do krajów tzw. starej 15. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2009 r. złożyło ponad 1395 tys. rolników.
Dopłaty obszarowe, jakie za 2009 rok otrzymują polscy rolnicy, stanowią około 90% płatności wypłacanych rolnikom w państwach starej Unii”. Warto jednak pamiętać, że u nas tzw. plon referencyjny, który Bruksela brała przy ustalaniu płatności obszarowych był niższy niż w dawnej 15., dlatego polscy rolnicy otrzymywali niższe dopłaty od wypłacanych w starej UE, które jednak z roku na rok były wyższe. Zgodnie z traktatem akcesyjnym, podpisanym 16 kwietnia 2003 r. w Kopenhadze, poziom dopłat w całej Wspólnocie zrówna się w tym roku.