Na szkolenia dla dorosłych

Są kolejne środki przeznaczone na szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji i znajomości języków.

Samorząd województwa ogłosił konkurs na dofinansowanie takich szkoleń i kursów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację tego działania przyznano 3 mln zł.

– O wsparcie w tym konkursie może się starać wiele różnych podmiotów – firmy, fundacje, stowarzyszenia, nawet osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – mówi Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Środki można przeznaczyć na naukę języków obcych i technologii informacyjnych.

W tym konkursie nie jest wymagany wkład własny. Nabór wniosków rozpoczyna się 10 sierpnia.

Więcej: tutaj