Mięsna Mapa Polski

Właśnie ukazało się na krajowym rynku wydawniczym innowacyjne narzędzie pracy przeznaczone dla przedsiębiorstw branży mięsnej i firm związanych z tym sektorem. Jest to Mięsna Mapa Polski – gotowa do powieszenia mapa ścienna, laminowana, w skali 1:550 000 o wymiarach 160 x 120 cm. Mapa obejmuje lokalizacje wszystkich firm mięsnych w Polsce, a do niej dołączony jest ponad 200-stronicowy Suplement w formie książkowej, który zawiera dane teleadresowe tych firm w układzie województwo-powiat, według stanu z lipca 2010 roku.

Podkładem mapy stanowiącym dodatkową i praktyczną informację są: administracyjny podział kraju (województwa i powiaty) oraz najbardziej aktualna sieć drogowa. Zarówno Mapa, jak i Suplement zostały bardzo starannie przygotowane od strony graficznej i merytorycznej przez Firmę Horyzont – wydawcę Polskiego Portalu Mięsnego www.PortalMięsny.com.
Mięsna Mapa Polski wraz z Suplementem jest produktem unikalnym. Wypełnia ona lukę wydawniczą, ponieważ dotychczas sektor mięsny nie miał możliwości korzystania z tak zaawansowanej i syntetycznej informacji. Mięsna Mapa Polski jest skoncentrowaną i zwizualizowaną informacją geograficzną sektora mięsnego w Polsce. Niestety, jako produkt niszowy, Mapa z Suplementem została wydana w niewielkim nakładzie – 300 egzemplarzy, co oznacza, że tylko nieliczne firmy będą mogły ją nabyć. Warto więc pospieszyć się z decyzją o jej zakupie.
Nasuwa się pytanie, czy i jaki pożytek może odnieść firma korzystająca z takiej Mapy. Praca z Mięsną Mapą Polski jest bardzo pożyteczna. Efekty jednak nie przyjdą same. Pierwszym warunkiem skutecznego wykorzystania Mapy jest poświęcenie nieco czasu na jej przestudiowanie i zapoznanie się z układem Suplementu. Na wstępie, w wyniku jej przeanalizowania, uzyskamy bardzo ważną informację dotyczącą geograficznej lokalizacji firm mięsnych w kraju. Zauważymy, że nasycenie Polski firmami mięsnymi nie jest jednorodne. Są zagłębia, takie jak na przykład Wielkopolska, województwo łódzkie czy wreszcie śląskie, ale są także miejsca niemal puste”, jak na przykład województwo zachodniopomorskie czy warmińsko-mazurskie. Sama ta informacja daje już podstawę do bardziej zaawansowanych analiz, a mianowicie do:

  • Analizy przestrzennego rozmieszczenia firm mięsnych
  • Analizy konkurencyjności terytorialnej
  • Planowania kierunku ekspansji rozwojowej firmy
  • Budowania strategii działu lub całej firmy

Mapa może być wykorzystywana nie tylko do opracowywania wysoko zaawansowanych analiz i budowania strategii rozwojowych, ale także jako narzędzie operacyjne w codziennych pracach. Przede wszystkim dotyczy to prac związanych z planowaniem spotkań biznesowych, marketingowych i handlowych, a także tras przejazdu. Szczególnie przydatna będzie zatem dla osób i działów związanych z marketingiem, handlem i logistyką.
Należy również wspomnieć o walorach dekoracyjnych Mapy. Doskonale nadaje się do umieszczenia w prestiżowych miejscach firmy, zwłaszcza w miejscach spotkań biznesowych, gdzie zawsze będzie wzbudzać żywe zainteresowanie naszych gości.