Lepper: zamieszanie z akcyzą to wina Ministra finansów

Ministerstwo finansów wprowadza opinię publiczną w błąd , grzmiał na dzisiejszej konferencji prasowej Andrzej Lepper. Sprawa dotyczy biokomponentów do paliw. N

Ministerstwo Finansów wprowadziło podatek akcyzowy powodując zahamowanie rozwoju rynku biokomponentów i biopaliw. Tłumaczyło to przepisami UE. To nieprawda, mówił Minister rolnictwa. UE dyrektywami wprowadza obowiązek używania w paliwach biokomponentów oraz drugą dyrektywą ustala zasady stawek podatkowych. Nie nakazuje zaś wprowadzania stawek jakie proponuje min finansów. Dlatego powołaliśmy grupę roboczą składającą się z prawników i przedstawicieli rynku biokomponentów, która przygotowała projekt rozporządzenia dotyczącego stawek akcyzowych do biokomponentów. W naszym projekcie nie odnosimy się do kwot tylko proponujemy zasadę proporcjonalności -mówił minister. Stosujemy mechanizm wprowadzający proporcjonalne zwolnienia ze stawek. Jest to całkowicie zgodne z przepisami UE i gwarantują za to kancelarie prawne , które uczestniczyły w tworzeniu tego projektu. Musimy to jak najszybciej wprowadzić bo dojdzie do tego , że biokomponenty do paliw będziemy musieli kupować w Niemczech.
Na zakończenie konferencji dziennikarze zapytali premiera o stosunek do wypowiedzi Romana Giertycha dotyczących obrony życia poczętego i pogłosek o złożeniu przez niego dymisji po reprymendzie od premiera. Zdaniem A. Leppera, stanowisko Romana Giertycha było znane, co do kwestii obrony życia od poczęcia w pełni się z nim zgadzam, co do mniejszości seksualnych – tacy ludzie są, byli i będą i politycy powinni się zmierzyć z tym problemem ale żeby był to powód do dymisji?

dla wrp.pl
tekst i foto Krzysztof Mikulski
Warszawa N