Kury mogą wyjść na wolność

Dnia 30 czerwca br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków – poinformowało biuro prasowe ministerstwa rolnictwa. N

Dotychczas obowiązujące zakazy dotyczyły organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków. Zakaz dotyczył także przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych zwierząt na targowiskach. Nie wolno było również trzymać kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni. Zakazane było także pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.

“Zakończyły się migracje ptaków. Obecnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie ma zagrożenia wystąpienia grypy ptaków (ryzyko przeniesienia wirusa grypy A podtyp H5N1 z dzikich ptaków na drób i inne ptaki jest znikome), a warunki klimatyczne nie sprzyjają rozwojowi wirusa” – czytamy w komunikacie przesłanym od biura prasowego resortu rolnictwa.

MS/Wrp.pl