Jesienne siewy z dopłatą

Już od 15 lipca 2010 r. producenci rolni mogą nabywać materiał siewny przeznaczony do siewu jesiennego objęty dopłatą w 2011 roku, informuje Agencja Rynku Rolnego.

Jednym z podstawowych czynników gwarantujących zwiększenie plonów oraz ich jakości jest wykorzystanie do siewu/sadzenia elitarnego bądź kwalifikowanego materiału siewnego.
Od 2007 r. Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania rekompensujące rolnikom części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mające na celu zwiększenie ilości stosowanego materiału siewnego w polskich gospodarstwach. Podstawą do stworzenia powyższego systemu wsparcia był opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program poprawy jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego”.

W dniu 25 czerwca tego roku zakończył się kolejny termin składania wniosków o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie z tytułu zużytego w terminie od 15 lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 r. do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Beneficjentami wsparcia finansowego w ramach dopłat do materiału siewnego byli producenci zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków.

Liczba wniosków złożonych do oddziałów terenowych ARR w 2010 r. wskazuje na wyraźny wzrost zainteresowania producentów rolnych zakupem i zużyciem do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Porównując początki funkcjonowania tego rodzaju systemu wsparcia, w pierwszym roku udzielania dopłat liczba złożonych wniosków oscylowała na poziomie 18,5 tys., w roku 2010 zbliża się do liczby 60 tys.

Wzorem lat ubiegłych największe zainteresowanie uzyskaniem dopłaty odnotowano na terenie województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Natomiast najmniejszą liczbę wniosków złożono w OT ARR działających w województwie: lubuskim, świętokrzyskim i małopolskim.

Jednocześnie w stosunku do roku 2009 największy przyrost liczby złożonych wniosków zanotowano w województwie warmińsko – mazurskim oraz województwach: świętokrzyskim i małopolskim, które dotychczas charakteryzowały się mniejszym zainteresowaniem dopłatami.

Materiał siewny znajdujący się w obrocie powinien być w zamkniętych opakowaniach, zaopatrzony w etykiety urzędowe lub etykiety przedsiębiorców. Sprzedażą materiału siewnego mogą zajmować się tylko przedsiębiorcy lub rolnicy wpisani do rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Nabywca materiału siewnego powinien otrzymać od sprzedającego odpowiednie dokumenty potwierdzające zakup. Na fakturze zakupu winny znaleźć się informacje o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji oraz numer partii materiału siewnego, data sprzedaży.
O dopłatę do zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego w terminie od 15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r. będzie można ubiegać się od 15 stycznia do 25 czerwca 2011 r. W powyższym terminie producenci rolni będą mogli składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.):
•zbóż ozimych,
•zbóż jarych,
•roślin strączkowych,
•ziemniaka,
•mieszanek zbożowych i pastewnych.

Informacje na temat dopłat do materiału siewnego można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem: (0 22) 661- 72 – 72. TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące mechanizmów administrowanych przez ARR, korespondencję należy kierować na adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.
Źródło: ARR