Ile zbóż w sezonie 2011/12?

Według analityków AgResource, światowe zbiory pszenicy w kolejnym sezonie prognozowane są na 661,5 mln ton wobec ok. 640 mln ton w obecnym sezonie. Zbiory w krajach WNPprzewidywane są na 96,8 mln ton w porównaniu do 82,7 mln ton w 2010 r., w tym w Rosji na52,3 mln ton (wobec ok. 41 mln ton w bieżącym sezonie).

Prognoza zbiorów pszenicy w sezonie 2011/’12, w mln ton (według AgResource)

Sezon 2010/’11 Sezon 2011/’12 Zmiana w %
Unia Europejska 136,3 139,4 2,3
WNP 82,7 96,8 17,0
w tym: Rosja 41 52,3 27,6
USA 60,1 59,87 -0,4
Kanada 22,2 24,5 10,4
Australia 23,4 24 2,6
Chiny 114,5 113,5 -0,9
Indie 80,71 82,4 2,1
Afryka Płn. 17,55 16,55 -5,7
pozostałe 102,34 104,5 2,1
Razem 639,8 661,52 3,4

Jednak pomimo spodziewanego wzrostu produkcji pszenicy światowe zapasy na koniec kolejnego sezonu obniżą się do 156,3 mln ton (w porównaniu do 169,88 mln ton na początku sezonu).

Zbiory kukurydzy na świecie w przyszłym sezonie prognozowane są na 848,99 mln ton wobec 818,52 mln ton sezon wcześniej. Oznaczałoby to rekordowo wysoki poziom produkcji. Wzrostzbiorów spodziewany jest przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych oraz w Chinach. Podobnie jak w przypadku pszenicy prognoza zakłada spadek zapasów kukurydzy na koniec przyszłego sezonu – z poziomu początkowego 129,16 mln ton do 112,07 mln ton, głównie ze względu na przewidywane zwiększone spożycie tego gatunku w Chinach i Rosji.