Dane dotyczące rynku – ziemiopłody – 3 lipca 2006

Dane dotyczące rynku

Informowaliśmy wcześniej o prognozach dotyczących spadającej produkcji i stanach magazynowych w globalnym spojrzeniu, w związku z tym poniżej chcielibyśmy przyjrzeć się bardziej szczegółowo oczekiwaniom dotyczącym sytuacji zaopatrzeniowej UE-25 w przyszłym roku żniwnym.

Ubiegły piątek był ostatnim dniem roku żniwnego 2005/2006 w UE-25. W ciągu sezonu zaobserwowaliśmy, że nowe państwa członkowskie UE-10 sprawnie korzystały z rozporządzenia interwencyjnego dla zboża. Wynikiem tego było stworzenie magazynów interwencyjnych, czego nie można było uniknąć pomimo zwolnienia pszenicy na wewnętrznym rynku UE. Spodziewamy się, że Bruksela do nowego roku ustanowi priorytet eksportu żyta interwencyjnego przed eksportem z wolnego rynku UE. Z łącznie około 12 milionów ton, które obecnie leżą w magazynach 2/3 lub 8 milionów ton znajduje się w nowych państwach UE-10. Na samych Węgrzech znajduje się około 6,5 milionów ton, co daje o 3 miliony ton więcej niż na początku roku żniwnego. Zasadniczo istnieją 2 powody wzrostu w szczególności na Węgrzech. Po pierwsze cena interwencyjna wynosiła euro 101,31 za tonę w miesiącu październiku, co stanowiło najlepszą możliwość sprzedaży w ciągu roku żniwnego. Po drugie konkurencyjność węgierskiego zboża na rynkach światowych uniemożliwia brak bezpośredniego dostępu do portów eksportowych i wiążące się z tym wysokie koszty transportu.

Warunki pogodowe i wzrostu w UE były jak dotąd relatywnie dobre. Stan zboża w chwili obecnej pozwala przewidywać dobrą średnią produkcję. Hiszpania obniżyła ostatnio trochę swoje prognozy, jednak wszystko wskazuje na to, że może być tu mowa o około 260 milionach ton, co odpowiada około 5 milionom ton więcej niż w roku ubiegłym. Powinniśmy jednak pamiętać, że pozostały jeszcze 3 miesiące do zakończenia żniw w najbardziej wysuniętych na północ regionach UE, co cały czas może nieść za sobą niespodzianki.

Grunty obsiane zbożem do żniw 2006 szacuje się na 50,4 milionów hektarów w odróżnieniu do 50,9 milionów w zeszłym roku. Pierwsze prognozy opierały się na większej redukcji, która jednak nie nastąpiła. Rzepak zajął większą powierzchnię niż w roku ubiegłym, jednak z powodu reformy rozporządzenia w sprawie rynku cukrowego zostało to jednak skompensowane poprzez zmianę buraka cukrowego na zboże.

Wewnątrz UE przewiduje się dobrą sytuację zaopatrzeniową dotyczącą zboża na lata 2006/07. Reasumując mowa jest o początkowym stanie magazynowym wynoszącym 45 milionów ton, produkcji wnoszącej 260 milionów ton i imporcie wynoszącym 10 milionów ton, co odpowiada łącznej podaży wynoszącej 315 milionów ton. Zużycie w przyszłym sezonie szacuje się na okrągłą liczbę do 153 milionów ton na paszę, 11 milionów ton do wysiewu i na ubytki, 3 miliony ton na bioetanol i 79 milionów ton do spożycia przez ludzi lub łącznie 246 milionów ton. Innymi słowy pozostaje 69 milionów ton do dyspozycji magazynów interwencyjnych/ końcowych i na eksport.

Przez ostatnie kilka lat roczny eksport zboża wynosił w UE prawie 18 milionów ton, jednak przy tegorocznej niższej produkcji zboża i eksporcie w Europie Wschodniej i Centralnej, UE w latach 2006/07 będzie prawdopodobnie mogła wyeksportować pomiędzy 20 i 25 milionami ton. W danym przypadku da to na dzień 30 czerwca 2007 końcowy stan magazynowy pomiędzy 44 i 49 milionami ton. Co na chwilę obecną przypomina sytuację zaopatrzeniową UE-25 w roku żniwnym 2006/07 w odróżnieniu od tego co było w latach 2005/06.


Artykuł pobrany z www.uprawy-info.pl