Chińsko-amerykańska produkcja biopaliw

Chiny i USA prowadzą rozmowy dotyczące nawiązania współpracy przy produkcji biopaliw. Chiny zainteresowane są wykorzystaniem do niej surowców nie będących zbożami, np. manioku. Dotychczas produkcję biopaliw w Chinach ograniczała obawa o zachowanie samowystarczalności w produkcji żywności.


Obecnie jednak planuje się, że w 2020 r. biopaliwa będą stanowiły 14% paliw zużywanych w Chinach. Traktuje się je jako środek służący do poniesienia poziomu życia na wsi, poprawienia energetycznego bezpieczeństwa kraju, zmniejszenia zależności od paliw tradycyjnych i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. W 2005 r. w Chinach wytwarzano 920 tys. ton etanolu (odwodniony spirytus etylowy) i 100-200 tys. ton biodiesela (ester metylowy). Planuje się, że w 2010 r. produkcja etanolu osiągnie 4 mln ton, a biodiesela – 2 mln ton. W październiku br. ma zostać otwarty zakład produkujący etanol z kassawa (mączka z manioku), jego początkowa moc produkcyjna wyniesie 110 tys. ton, a końcowa – 1 mln ton. Produkcja kassawa w Chinach obecnie wynosi 7,5 mln ton, ale planuje się jej wzrost do 21 mln ton.

(Agra Europe 2007, nr 2262, s. N/1)
W.M.

N