Banki otrzymały limity kredytowe od Agencji

ARiMR przyznała bankom limity akcji kredytowej w wysokość ponad 1,5 mld zł oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych. Oznacza to, że banki mogą udzielić rolnikom i producentom rolnym w I kwartale 2009 roku kredytów inwestycyjnych do kwoty 973 mln zł, a kredytów klęskowych do kwoty 589 mln zł, a ARiMR pokryje ze swoich środków część oprocentowania zastosowanego przez banki.

Limity środków otrzymało 8 central banków:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
Bank Zachodni WBK S.A.,
ING Bank Śląski S.A.,
BPH S.A. (tylko kredyty inwestycyjne),
Pekao S.A.

Zgodnie z prawem kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych: na zakup gruntów rolnych (nKZ), dla młodych rolników (nMR), na zakup lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego (nGR), na inwestycje w zakresie nowych technologii (nNT), na inwestycje podstawowe (nIP), dla grup producentów rolnych (nGP), na rozwój wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych (nBR10), na restrukturyzację przetwórstwa ziemniaka na skrobię (nBR13), na restrukturyzację i modernizację przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj (nBR14), na mleczarstwo (nBR15).
Kredyty klęskowe udzielane w ramach linii nKL01 i nKL02 mogą być przeznaczone na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych.

opr. MS/Wrp.pl