5-lecie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych działa już 5 lat. Może nie jest to bardzo długi czas, ale pozwala na ocenę funkcjonowania instytucji i jej pracowników. Inspekcja pełni ogromnie ważne zadania kontrolne z zakresu bezpieczeństwa żywności. Wszyscy, jako konsumenci chcemy być pewni, że to, co spożywamy jest zdrowe i prawidłowo oznakowane.” – powiedział podczas jubileuszowej uroczystości minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. N”

Minister zaznaczył, że odpowiedzialność za kontrolę jakości sprzedawanych produktów ponosi rząd, dlatego uważa on za konieczne spionizowanie zarządzania IJHARS. W inspekcji, która prowadzi działalność quasi policyjną, której głównymi zasadami są: tożsamość i jakość, nie może być rozproszenia zarządzania i odpowiedzialności na rząd oraz samorządy. Tu potrzebna jest niezależność oceny i pewność funkcjonowania.” – podkreślił szef resortu zapowiadając podjęcie stosownych działań w tym kierunku.

Historia inspekcji sięga roku 1930, kiedy to powołano Inspekcję Standaryzacji, która po raz pierwszy otrzymała uprawnienia kontrolne. Po wielu historycznych zmianach, a w ostatnim dziesięcioleciu, przekształceniach od 1 stycznia 2003 roku, na mocy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, funkcjonuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jej działania obejmują przede wszystkim ochronę konsumentów i walkę z zafałszowaniami na rynku produktów żywnościowych, eliminację nieuczciwej konkurencji producenckiej oraz promocję jakości polskiej żywności poprzez propagowanie znaków i certyfikatów jakości. System kontroli żywności IJHARS zapewnia konsumentom dostęp do rzetelnych informacji na temat artykułów rolno-spożywczych oraz zapobiega nieuczciwym praktykom rynkowym.

opr. MS/Wrp.pl
źródło: ministerstwo rolnictwa