Rynkowe ceny zbóż

Na krajowych giełdach towarowych, po trwającym od listopada 2009 r. wzroście cen zbóż, w lutym br. przeważały ich spadki. Jednak zainteresowanie zakupami ziarna było nadal niewielkie. W dniach 15-21.02.br. na giełdzie Rolpetrol odnotowano sprzedaż niewielkiej ilości pszenicy konsumpcyjnej po 470 zł/t oraz pszenicy paszowej po 495 zł/t (łącznie z kosztami transportu).

Transakcyjna cena żyta konsumpcyjnego wynosiła od 320 zł/t do 355 zł/t (z dostawą). W ostatnim tygodniu lutego br. ani na WGT, ani na Rolpetrol nie odnotowano żadnej transakcji. W tym czasie na wymienionych giełdach w ofercie sprzedaży znajdowały się: pszenica konsumpcyjna po 470-515 zł/t oraz paszowa po 450-500 zł/t, żyto konsumpcyjne po 320-350 zł/t, jęczmień paszowy po 370-450 zł/t i kukurydza po 490-550 zł/t.

Na początku br. na krajowych targowiskach podtrzymana została, zapoczątkowana w grudniu, wzrostowa tendencja cen zbóż. Według danych GUS, w styczniu 2010 r. przeciętna targowiskowa cena pszenicy ukształtowała się na poziomie 552 zł/t, jęczmienia 497 zł/t, a żyta 419 zł/t. Jednak w porównaniu do cen sprzed roku ziarno tych zbóż było tańsze o 12-19%.
Źródło: ARR