Wiadomości Rolnicze Polska Sp. z o.o.
ul. Maszewska 3, 72-100 Goleniów

tel.: 91 418 27 22
fax: 91 418 27 22
e-mail: wrp@wrp.pl, www: www.wrp.pl

Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000174080
NIP: 856-17-16-757
Kapitał Zakładowy 101 000,00 PLN

Firma

Marek Kawalec
prezes

Renata Struzik
redaktor naczelny
tel. kom: +48 509 239 495
renata@wrp.pl

Anna Arabska
dyrektor zarządzający / zastępca red. naczelnego
tel. kom:+48 501 656 483
anna@wrp.pl

Wioletta Dziedzic
dyrektor do spraw sprzedaży i marketingu
tel. kom:+48 731 950 450
wioletta@wrp.pl

Pawel Kochanek
product manager, szef IT
tel:+48 91 418 27 22
tel. kom: +48 535 150 850
p.kochanek@wrp.pl

Uwaga!

Przypominamy o nadsyłaniu informacji prasowych:
Dział uprawy, warzyw:
Renata Struzik, renata@wrp.pl, tel.: 509239495

Wszelkie inne informacje: wrp@wrp.pl