Żywność znowu tanieje

Po krótkotrwałym zatrzymaniu tendencji spadkowej cen żywności FAO we wrześniu i w październiku 2015 r., listopad przyniósł kolejne obniżki. Jak widać, pierwsza jaskółka wiosny nie czyni.

Miniony miesiąc przyniósł kolejne spadki cen żywności FAO. Indeks w listopadzie 2015 r. wyniósł 156,7 pkt i wobec indeksu z października br. obniżył się o 1,6% (2,6 pp.). Porównanie z analogicznym okresem poprzedniego roku wypada jeszcze gorzej – ceny żywności były wtedy aż o 18,1% wyższe.
 
Ceny żywności spadały stopniowo już od kwietnia 2014 roku ze względu na dużą światową podaż niemal wszystkich produktów wchodzących w jego skład. Trend ten został chwilowo zatrzymany we wrześniu i w październiku br, kiedy to ceny nieznacznie wzrosły po to, aby w listopadzie znowu odnotować spadki.
W minionym miesiącu potaniały niemal wszystkie towary wchodzące w skład indeksu (oprócz cukru). 
 
Jak zauważa FAMMU/FAPA, w listopadzie potaniały w skali miesiąca oleje roślinne (-3,1%), artykuły mleczarskie (-2,9%), zboża (-2,3%) i mięso (-1,6%). W skali roku najgłębszy spadek cen miał miejsce w przypadku mięsa (-23%), a następnie zbóż i olejów roślinnych (-16%) oraz artykułów mleczarskich (-15%). Z kolei najmniej potaniał cukier (-10%).
 
Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA