Zwrot za paliwo – składajmy wnioski

Od 1 do 31 marca 2010 r. można już składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT za jego zakup, przypomina ministerstwo rolnictwa.

Odpowiedni wniosek należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. Limit zwrotu podatku w 2010 r. wynosić będzie: 73,10 zł x ilość ha użytków rolnych Pieniądze wypłacane będą w termie 4 maja – 31 maja 2010 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.