Zwrot za paliwo rolnicze

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że do końca bieżącego roku rolnikom zostaną wypłacone środki należne z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rada Ministrów określiła też środki i stawkę zwrotu na 2010 rok.

W przyszłym roku planowane na ten cel wydatki wyniosą 720 mln zł. W rozporządzeniu RM określono też zasady zwrotu oraz wysokość stawki zwrotu części podatku akcyzowego na litr oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników w produkcji rolnej – na takich samych zasadach jak w roku bieżącym. Limit zwrotu podatku akcyzowego na hektar użytków rolnych wyniesie 73,10 zł, a stawka to 0,85 zł/litr.

Podstawą do zwrotu podatku będą wnioski złożone przez producentów rolnych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, do których rolnicy muszą dołączyć faktury VAT lub ich kopie. Zwrot podatku będzie rozliczany w okresach półrocznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności