Zwrot podatku akcyzowego

17 stycznia br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł pomnożone przez ilość ha użytków rolnych.

W 2012 r. producenci rolni składają wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminach:
-od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
-od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej
w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł pomnożone przez ilość ha użytków rolnych

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2012 r. w terminie:
-2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
-1-31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności