Zwrot opakowań się opłaca. Teraz podwójnie!

Zwrot opakowań po środkach ochrony roślin jest korzystne nie tylko dla środowiska i bezpieczeństwa w naszym gospodarstwie, ale też… daje szansę na zdobycie cennych nagród w konkursie!

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin ogłasza konkurs dla rolników „Zwracam opakowania, dbam o bezpieczeństwo w gospodarstwie i środowisko”. Konkurs jest skierowany do wszystkich rolników, którzy stosują środki ochrony roślin.

Zasady konkursu są proste. Rolnicy, którzy używają w swoim gospodarstwie środków ochrony roślin, sklasyfikowanych jako niebezpieczne, powinni opisać lub zobrazować, jak postępują z opakowaniami po nich. Liczy się kreatywność i niebanalne podejście do zadania, ale również przedstawienie sposobu gospodarowania opakowaniami, który jest zgodny z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa (np. etapu przygotowania opakowań do zwrotu i/lub etapu zwrotu opakowań do punktów sprzedaży). Jako prace konkursowe można przesyłać, m.in. ciekawe opisy, zdjęcia, nagrania wideo czy rysunki przygotowane przez dzieci rolników.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody – ich łączna wartość wynosi około 15 tys. zł. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 31 grudnia 2014.
Wszystkie informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.systempsor.pl/konkurs.                
         
Konkurs jest częścią kampanii edukacyjnej PSOR, dotyczącej Systemu Zbiórki Opakowań  po Środkach Ochrony Roślin “Liczy się każde opakowanie”.

Jak wziąć udział w konkursie?

W pierwszym etapie Konkursu należy przesłać na adres konkurs@psor.pl pracę konkursową (w dowolnej formie – tekst, zdjęcia lub video) wraz z formularzem dostępnym na stronie www.systempsor.pl/konkurs. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2014 r. Pod tym adresem można też uzyskac wszelkie informacje na temat konkursu.

Spośród wszystkich nadesłanych prac, jury konkursu wybierze sześć najlepszych, które przejdą do drugiego etapu konkursu – głosowania internautów (odbędzie się ono w dniach 7-14 stycznia 2015 r.).

Autorom trzech prac, które otrzymają największą liczbę głosów internautów, przyznane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez PSOR. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali w Warszawie.

Renata Struzik, za: PSOR