fbpx

Zwiększyć skuteczność oprysku

Precyzyjne nanoszenie środków ochrony roślin jest niezwykle istotne co najmniej z kilku względów. Przede wszystkim pozwala na ich efektywne wykorzystanie a tym samym ograniczenie kosztów. Jest ważne także ze względu na sąsiednie uprawy i z powodów środowiskowych.

Opryskiwacz to maszyna przez którą – jak mawiają rolnicy – przelewa się najwięcej pieniędzy w gospodarstwie. Dlatego aby skutecznie wykonać oprysk, tak aby nie wyrzucać pieniędzy w błoto, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Dotyczą one nie tylko ustawień maszyny; ciśnienia roboczego, dawki cieczy, rodzaju rozpylacza czy wysokości od opryskiwanej powierzchni, ale także warunków w jakich oprysk jest wykonywany, czyli temperatury i wilgotności powietrza, nasłonecznienia, czy (często przede wszystkim) prędkości wiatru.

Warunki optymalne

Aby uniknąć strat związanych ze znoszeniem czy parowaniem cieczy warto wykonywać opryski w zalecanych do tego warunkach. Tutaj specjaliści są zgodni; im niższa prędkość wiatru i niższy poziom nasłonecznienia, tym lepiej. Istotna jest też temperatura, która nie powinna przekraczać 25°C. Co do prędkości wiatru, do 2 m/s zalecane jest stosowanie zabiegu drobnokroplistego, natomiast w przypadku prędkości od 2 do 4 m/s stosuje się zwykle zabieg rozpylaczami grubokroplistymi. W przypadku wiatru o wyższej prędkości zabieg nie powinien być wykonywany. Kolejny aspekt to temperatura i nasłonecznienie. Jeśli chodzi o zakres temperatury, tutaj powinniśmy się kierować zaleceniami producenta środka ochrony roślin; większość preparatów w określonych zakresach będzie po prostu mniej skuteczna lub w ogóle nieskuteczna.

Z kolei w bardzo ciepłe, słoneczne dni istnieje ryzyko, szczególnie w przypadku zastosowania dysz drobnokroplistych, że preparat wraz z wodą ulegnie intensywnej ewaporacji, co w praktyce oznacza, że odparuje zanim dotrze do rośliny zaś krople, które do niej dotrą bardzo szybko odparują z jej powierzchni, zmniejszając skuteczność oprysku. Podsumowując, opryski najlepiej wykonywać rano lub wieczorem, kiedy wiatr i nasłonecznienie zazwyczaj są najmniejsze, uwzględniając przy tym zalecenia, które producent umieścił na etykiecie środka ochrony roślin. Specjaliści podają tutaj zresztą uśrednione wartości: prędkość wiatru poniżej 2 m/s, umiarkowana temperatura w zakresie od 10 do 20°C i wysoka wilgotność – powyżej 50%.

Kiedy warunki optymalne nie są…

Niestety, opryski nie zawsze mogą być prowadzone w optymalnych warunkach; kluczowy jest tutaj czas i faza rozwojowa agrofagów. Niekiedy zbyt późno wykonany oprysk prowadzi do obniżki plonu nawet o kilkadziesiąt procent, dlatego niekiedy jesteśmy zmuszeni do przeprowadzenia zabiegu przy niekoniecznie idealnym klimacie. Trudno co prawda wpłynąć na temperaturę powietrza, jej wilgotność czy prędkość wiatru, jednak możemy w pewnym stopniu zapobiegać skutkom niekorzystnych warunków, przede wszystkim manipulując trzema parametrami: wielkością kropli, prędkością roboczą i wysokością belki polowej.

Prędkość robocza

Opryski wykonywane są najczęściej w zakresie prędkości roboczych od 5 do 10 km/h. Wysoka prędkość robocza skutkuje lepszą wydajnością pracy, jednak w przypadku oprysków chodzi przede wszystkim o precyzję, a jak się okazuje, czynnik ten w tym kontekście ma niebagatelny wpływ. Jak dowodzą badania, zwiększenie prędkości roboczej z 4 do 8 km/h przy wietrze wiejącym z prędkością 3 m/s zwiększa znoszenie cieczy roboczej aż o 51%. Ponadto mniej skuteczna jest wtedy penetracja łanu, co wynika z zawirowań powietrza i kierowania cieczy ku tyłowi. Warto więc zadbać o niższą prędkość roboczą, szczególnie kiedy mamy do czynienia z gęstym łanem i opryskujemy go z użyciem rozpylaczy drobnokroplistych.

Odległość belki od łanu

Również ten czynnik ma niebagatelne znaczenie w kontekście znoszenia cieczy. Jak wykazują badania, im większa odległość belki od opryskiwanej powierzchni, tym bardziej intensywne znoszenie cieczy. Oczywiście podczas regulacji wysokości belki warto pamiętać, żeby nie znajdowała się ona zbyt blisko łanu czy gruntu, ponieważ w takim przypadku istnieje ryzyko, że nie opryskamy całej powierzchni. W przypadku niekorzystnych warunków wietrznych warto wykorzystać rozpylacze o dużym kącie oprysku, pozwalają one na pracę z nisko położoną belką polową, co pozwala na zniwelowanie wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych na skuteczność zabiegu.

Wielkość kropli

To bodaj najważniejszy czynnik, którym można korygować stopień znoszenia oprysku. Doskonale obrazują to wyniki badań: w warunkach wiatru wiejącego z prędkością 0,5 m/s krople o średnicy 100, 200 i 500 μm przenoszone są na odległość odpowiednio 6,55, 0,36 i 0,04 m (przy belce zawieszonej na wysokości 0,5 m). Im zatem większe krople, tym mniejsza ich podatność na znoszenie, ale też, o czym należy pamiętać, mniej regularne pokrycie łanu.

Pomocne technologie

Wpływ na wielkość kropli ma przede wszystkim rodzaj zastosowanych rozpylaczy; właściwie odpowiednio dobrane ciśnienie robocze i rozpylacze to jeden z kluczy do skutecznego oprysku. Rozpylacze niskoznoszeniowe, inżektorowe/eżektorowe tworząc średnie lub grube krople znacznie lepiej sprawdzą się podczas oprysku w warunkach silnego wiatru od rozpylaczy tradycyjnych, drobnokroplistych. W dużym skrócie, w przypadku rozpylaczy niskoznoszeniowych mamy do czynienia ze zmniejszaniem ciśnienia cieczy dochodzącej do dyszy szczelinowej, dzięki czemu zmniejszony zostaje udział małych kropel. Rozpylacze inżektorowe z kolei tworzą grube krople napełnione pęcherzykami powietrza, które trafiając na roślinę rozbijają się i rozpryskują, co pozytywnie wpływa na pokrycie powierzchni.

Nowe technologie to jednak nie tylko ciekawe konstrukcje rozpylaczy; warto wspomnieć w tym miejscu o przeznaczonych dla urządzeń mobilnych aplikacjach proponowanych przez ich producentów, a takie mają właściwie wszyscy główni gracze na rynku tego typu produktów, m.in. MMAT, Lechler, TeeJet czy Agroplast. Zasada działania owych aplikacji jest podobna; ustawiamy parametry robocze, a więc wydatek cieczy na ha i prędkość roboczą oraz prędkość wiatru (ta niekiedy wraz z temperaturą pobierana jest automatycznie na podstawie lokalizacji i aktualnych prognoz), a aplikacja sama zaproponuje nam zalecane rozpylacze i wartości ciśnienia roboczego dla uzyskania poszczególnych wielkości kropli.

Warto w tym miejscu wspomnieć również o belkach z pomocniczym strumieniem powietrza, wyposażone w rękawy powietrzne, zwiększające znacznie odporność kropel na znoszenie poprzez zwiększenie ich energii; tego typu rozwiązanie pozwala na nawet trzykrotne ograniczenie znoszenia w porównaniu do belek tradycyjnych.

Stan techniczny opryskiwacza

Na jakość oprysku w ogromnym stopniu będzie wpływał stan techniczny opryskiwacza. Zadbajmy więc przede wszystkim o układ cieczowy: pompę, zawory i przewody; te w dobrym stanie pozwolą na osiągnięcie i utrzymanie zadanego ciśnienia. Ważna jest również belka, jej stan zawieszenia i przeguby, których luzy będą powodowały nierównomierne odległości rozpylaczy od łanu. Warto sprawdzić też stan tych ostatnich; jeżeli są zapchane lub uszkodzone, nie będą dobrze spełniały swojej funkcji. Równie ważne jest wyczyszczenie lub wymiana filtrów, jeżeli ich stan tego wymaga.

WRP

McHale - baner - kwiecień 2024
Syngenta baner Treso
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.