Zwiększenie wsparcia dla producentów owoców i warzyw  

Copa i Cogeca z entuzjazmem przyjęły  opublikowany 14 marca akt delegowany Komisji Europejskiej zmierzający w kierunku  uproszczenia zasad i zwiększenia wsparcia dla europejskich producentów owoców i warzyw. Copa i Cogeca nawołują europarlamentarzystów i ministrów do przyjęcia decyzji Komisji.

Publikacja tego aktu delegowanego, który uprości zasady i ograniczy biurokrację w naszym sektorze do dobra wiadomość.  To rezultat dwóch lat pracy. Wsparcie w ramach tej decyzji będzie wzmocnione. Ceny wycofania wzrosną z 30 % do 40% średniej unijnej ceny rynkowej z ostatnich 5 lat dla darmowej dystrybucji i z 20% do 30% dla innych celów, takich jak kompost. Na dodatek, wzmocniona zostanie pozycja organizacji producentów. Nawoływaliśmy do tego od dawna. Organizacje producentów, tak jak spółdzielnie są kluczowe dla łączenia rolników i umożliwiania im sprzedaży ich produktów po lepszych cenach – mówi Philippe Appeltans, przewodniczący grupy roboczej Copa Cogeca „Warzywa i owoce”.

Sekretarz generalny Copa i Cogeca, Pekka Pesonen podziękował komisarzowi ds. rolnictwa, Philowi Hoganowi za inicjatywę rozszerzenia wsparcia sektora po lipcu 2017 z powodu trudnej sytuacji rynkowej.  Jak zaznaczył środki te  zostały wprowadzone po tym jak Rosja wstrzymała import unijnych owoców i warzyw, co bardzo dotknęło sektor.

Źródło: Copa – Cogeca