Zwiększamy plonotwórczość azotu

Superfosfat magnezowy granulowany P(Mg) 15-(5) jest przeznaczony do nawożenia przedsiewnego na glebach mineralnych i organicznych. Z powodzeniem może być stosowany we wszystkich uprawach rolniczych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na dużą zawartość fosforu i magnezu jest polecany przede wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w te składniki, których niedobór zgodnie z prawem minimum ogranicza plonotwórcze działanie azotu. N

Superfosfat magnezowy może być stosowany w systemach nawożenia, których celem jest nie tylko bieżące nawożenie danej rośliny, lecz także regulacja zasobności gleby dla roślin następczych. Nawóz stosowany na użytkach zielonych przyczynia się do poprawy jakości paszy, a zwłaszcza relacji potasu do magnezu.

Właściwości
Superfosfat magnezowy jest nawozem granulowanym, o bardzo dobrych właściwościach rozsiewowych. Składniki mineralne są szybko uwalniane z granuli nawozowej. Skład chemiczny nawozu (procent m/m): 15% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 13% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, 6,5% pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w wodzie (P2O5) oraz 5% tlenku magnezu (MgO) całkowitego.

Stosowanie
Superfosfat magnezowy powinien być stosowany przedsiewnie, a po wysiewie wymieszany z glebą, co najmniej do głębokości 15 cm. Na gruntach ornych nawóz ten można stosować jesienią lub wiosną w zależności od specyfiki uprawy danej rośliny. Pod rośliny ozime nawożenie należy wykonać pod orkę siewną, w przypadku roślin jarego siewu czy sadzenia pod orkę zimową ewentualnie także pod orkę wiosenną. Na użytkach zielonych nawóz powinno się stosować zgodnie z zasadami nawożenia tych użytków wiosną, przed lub na początku ruszenia wegetacji i po pokosach lub wypasach.

Dawkowanie
Dla określonego plonu dawkę superfosfatu magnezowego należy wyznaczać na podstawie zasobności gleby w fosfor, uwzględniając specyficzne wymagania poszczególnych upraw względem składników zawartych w nawozie.

Ewa Grabowska
na podst. mat. Luvena