Zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku

Chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż w rzepaku ozimym i buraku cukrowym to poważny problem. Zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku i buraku cukrowym to jeden z podstawowych zabiegów wiosennych. Dobór właściwego preparatu powinien się opierać na dwóch podstawowych założeniach: zabieg musi być skuteczny oraz korzystny ekonomicznie.

Jenot 100 SC to propozycja Innvigo, która w pełni spełnia te wymagania. Substancja aktywna JENOT 100 SC to chizalofop-P-etylowy, który doskonale zwalcza samosiewy zbóż, miotłę zbożową, chwastnicę jednostronną oraz perz właściwy (we właściwie dobranej dawce). Skuteczność preparatu wynika z faktu, że chwasty pobierają go przez liście, a następnie przemieszczany jest do korzeni i rozłogów, tam powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, perz właściwy w fazie 4-6 liści.

Rekomendacja stosowania:

Wiosenne zastosowanie w rzepaku ozimym: (BBCH 30 – 32) – zwalczanie miotły zbożowej, samosiewów zbóż.

Zastosowanie w buraku cukrowym: od fazy 2 liści do momentu, gdy rośliny zakryją nie więcej niż 40% międzyrzędzi (BBCH 12 – 34).

Oprócz graminicydu JENOT 100 SC Innvigo oferuje drugi preparat zawierający chizalofop-P-etylowy o takich samych właściwościach o nazwie BUSTER 100 SC .

Źródło: Innvigo