Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w 2021 roku bardziej efektywne?

Rok 2020 nie rozpieszczał hodowców zwierząt. Nie chodzi tu tylko o niskie ceny skupu, często poniżej kosztów produkcji, jak to miało miejsce na rynku drobiu czy trzody chlewnej, ale również o choroby zakaźne. Z Jednej strony skutecznie sen z powiek hodowców trzody chlewnej spędzał nadal rozwijający się afrykański pomór świń, a w przypadku producentów drobiu ptasia grypa. Do tego doszedł jeszcze koronowirus, który spowodował zamkniecie wielu rynków zbytu zarówno w kraju jak i zagranicą.

Jaki będzie dla branży hodowlanej rok 2021? Oby był bardziej opłacalny i bardziej zdrowy zarówno dla ludzi jak i zwierząt – życzą sobie rolnicy. Na pewno zarówno ASF jak ptasiej grypy czy koronowirusa nie uda się nam pozbyć w jednej chwili. Tutaj przed hodowcami jak i resortem rolnictwa, weterynarią i innymi wspomagającymi służbami jeszcze bardzo długo droga do osiągnięcia sukcesu.

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwalczanie afrykańskiego pomoru świń będzie w 2021 roku realizowane w oparciu o działania wskazane w Strategii UE dotyczącej ASF, która wskazuje trzy najistotniejsze działania z punktu widzenia walki z tą chorobą. Po pierwsze konieczna jest redukcja populacji dzików – w ramach planowej gospodarki łowieckiej aby ich populacja była na poziomie pojemności naturalnych siedlisk, uzupełniana ochroną tych siedlisk i odstrzałem sanitarnym. Po drugie usuwanie martwych dzików ze środowiska naturalnego, a po trzecie bioasekuracja gospodarstw – kontynuowane będą działania na rzecz podnoszenia poziomu zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących świnie.

Jak zaznacza MRiRW działania te będą skupione na dostosowaniu bioasekuracji do wektorów przenoszenia tych chorób w gospodarstwach, zróżnicowanych pod względem rozmiaru, sposobu, technologii i kierunku chowu. Poprawią efektywność bioasekuracji i jednocześnie zmniejszą jej uciążliwość. Ponadto, na terytoriom Polski kontynuowany będzie program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczania.

W roku 2021 istnieje ryzyko wystąpienia na terytorium RP kolejnych przypadków i ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Występowanie wirusa jest związane z migracją dzikiego ptactwa w sezonie jesienno-zimowym. W przypadku wystąpienia choroby Inspekcja Weterynaryjna podejmować będzie działania związane z jej likwidacją w ogniskach. W 2021 r. kontynuowany będzie także program mający na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian Influenza) zarówno u drobiu, jak i u ptactwa dzikiego. Według MRiMW konieczne jest dostosowanie działań, aby z jednej strony były bardziej efektywne, a z drugiej bardziej dostosowane do rozmiaru i technologii produkcji.

W 2021 kontynuowane będą także inne programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Dotyczy to programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach: kur hodowlanych i kur niosek gatunku Gallus gallus, brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) oraz indyków hodowlanych i rzeźnych. Kontynuowany będzie program zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła.

– Prowadzenie badań monitoringowych jest nieodzownym elementem systemu kontroli przenośnych gąbczastych encefalopatii przeżuwaczy (TSE) oraz pozwala na utrzymanie statusu Polski, jako kraju o znikomym ryzyku wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE). Nadal realizowany będzie program zwalczania wścieklizny. Z uwagi na zagrożenie wystąpienia na fermach zakażenia SARS-CoV-2 u norek, realizowane będą także systematyczne badania kontrolne ferm norek – informuje MRiRW.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności