ZSRP apeluje: trzeba uprościć procedury

Znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy miała ułatwić zatrudnianie cudzoziemców przy pracach w rolnictwie, a zwłaszcza w sadownictwie. Niestety sadownicy nadal spotykają się z wieloma problemami przy zatrudnianiu pracowników sezonowych.

Zdaniem Związku Sadowników RP procedura dotycząca wydawania zezwoleń zajmuje bardzo dużo czasu i jest dla rolników sporym obciążeniem pod względem logistycznym (kilkukrotna wizyta w urzędzie). Jest to zwłaszcza uciążliwe ze względu na specyfikę pracy w rolnictwie.

Dlatego też ZSRP wnioskuje do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o maksymalne uproszczenie procedury wydawania zezwoleń przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wnioski te, jak podkreślają sadownicy, są w tej chwili bardzo drobiazgowo analizowane, co znacznie wydłuża proces wydawania decyzji, czego efektem jest brak rąk do pracy w gospodarstwach sadowniczych

– Zwracamy się również z prośbą o zwiększenie środków z budżetu centralnego celem wzmocnienia kadry Powiatowych Urzędów Pracy. Sadownictwo jest bardzo ważnym działem gospodarki narodowej przynoszącym dochody zarówno państwu, jak i setkom tysięcy gospodarstw. Dalsze opóźnienia w zatrudnianiu pracowników mogą spowodować spadek naszej konkurencyjności na rynku, co odbije się negatywnie na całej polskiej gospodarce – podkreśla Mirosław Maliszewski, prezes zarządu głównego ZSRP.

Źródło: ZSRP