Jak zrównoważyć produktywność i konkurencyjność europejskiego rolnictwa z ochroną środowiska

Copa Cogeca oraz Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych zorganizowały w Brukseli debatę  z udziałem eurodeputowanego Czesława Siekierskiego. Celem spotkania było ostrzeżenie przed niszczącym wpływem zakazu zaprawiania nasion neonikotynoidami na całość upraw w UE.

Wydarzenie miało miejsce w związku z nadchodzącym projektem wniosku Komisji, który ma na celu rozszerzenie obowiązującego zakazu stosowania neonikotynoidów na uprawach przyciągających pszczoły na wszystkie uprawy na wolnym powietrzu, w tym uprawy niekwitnące. Uczestnicy debaty analizowali wpływ tego kroku oraz to, jak UE może zrównoważyć produktywność i konkurencyjność europejskiego rolnictwa z ochroną środowiska.

– Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu tej kwestii powinno być pogłębienie dialogu między różnymi stronami, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w obrębie obecnego systemu, tzn. dalsze podnoszenie jakości stosowanych środków ochrony roślin, lepsze wybranie okresu, w jakim są one stosowane itp. Jeśli rolnicy mają to osiągnąć, muszą mieć pewną wiedzę. Pszczelarze z drugiej strony muszą otrzymywać różne formy wsparcia; Lepsze leki i rośliny przyjazne dla pszczół powinny być również wprowadzane na obszarach proekologicznych i na obszarach nieuprawnych. Z drugiej jednak strony przemysł powinien zwiększyć swoje fundusze badawcze i opracować bardziej przyjazne dla środowiska środki ochrony roślin i walczyć z przypadkami ich podrabiania. Powinniśmy być świadomi, że zakaz używania oficjalnych środków ochrony roślin doprowadzi do powstania czarnego rynku sprzedającego produkty o wątpliwej jakości i znacznie większej szkodliwości. W związku z tym narzucając dalsze ograniczenia, powinno się dawać rolnikom także pewne alternatywy. Jedynie dialog i zrozumienie mogą pomóc nam w budowie zrównoważonego rolnictwa – mówi Czesław Siekierski.

– Czuliśmy, że konieczna jest wizyta Brukseli w celu poinformowania Komisji o konsekwencjach decyzji dotyczących naszego sektora i naszego źródła utrzymania. Projekt KE zakładający całkowity zakaz użycia neonikotynoidów spowodowałby, że produkcja roślin uprawnych, takich jak buraki cukrowe, ziemniaki, zboża, a także owoce i warzywa byłaby niewykonalna, a jednocześnie nie ma naukowych dowodów na to, jakoby miało to korzystnie wpłynąć na zdrowie pszczół. Apelujemy do KE otworzenie polityk, które godzą zrównoważoną produkcję rolną z ochroną środowiska  – dodaje Marian Sikora , przewodniczący FBZPR.

Źródło: Copa–Cogeca