Zrównoważony rozwój z DuPont

DuPont po raz dwudziesty opublikował raport 2012 Sustainability Progress Report o postępach wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w ramach trzech kluczowych kierunków: Żywność, Energia i Bezpieczeństwo.

W tym roku DuPont przeznaczył pulę 10 miliardów dolarów na badania i rozwój dla sektora żywności i rolnictwa, które firma zamierza zainwestować do 2020 roku. Suma ta ma umożliwić wprowadzenie na rynek 4000 nowych produktów, które zwiększą ilość żywności, poprawią jakość odżywiania i umożliwią zrównoważony rozwój hodowli na całym świecie. Na konferencji Rio+20, DuPont ogłosił swój nowy cel dotyczący efektywności energetycznej będący częścią inicjatywy funkcjonującej w ramach ONZ o nazwie: UN Sustainable Energy for All.
W 2011 roku, DuPont generował przychody w wysokości 1,9 miliardów dolarów z produktów, które pomagają jego klientom i końcowym konsumentom produktów w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Znaczna część wzrostu przychodów pochodziła z rynku fotowoltaicznego i polimerów konstrukcyjnych stosowanych w redukcji masy pojazdów. DuPont szacuje, że produkty te zredukowały emisję gazów cieplarnianych (GHG) w swoich łańcuchach dostaw o ponad 15,8 milionów ton od 2007 r. do 2011 r., co odpowiada usunięciu z dróg 3,1 milionów samochodów osobowych.
Mimo że emisja gazów cieplarnianych przez firmę nieznacznie wzrosła w 2011, ogólnie jest ona 8 procent niższa od stanu wyjściowego z 2004 roku. DuPont stale koncentruje się na identyfikacji i realizacji opłacalnych możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych w budynkach.
DuPont aktualnie wyprzedza swoje zobowiązania odnośnie zużycia wody na poziomie z 2004 roku oraz emisji karcynogenów do powietrza. Firma odnotowuje silny postęp odnośnie celów na 2015 rok dotyczących przyznawanych certyfikatów zgodnie ze standardem ISO 14001. DuPont kontynuuje przekształcanie floty samochodów zgodnie z wiodącymi technologiami efektywności energetycznej.

W Polsce DuPont zatrudnia 200 osób i prowadzi swą działalność w sześciu różnych lokalizacjach. Przykładowymi działaniami redukującymi wpływ na środowisko jest chociażby segregacja i recykling odpadów w Centrum Treningowym Logistycznym naszego działu lakierów i farb w Broniszach pod Warszawą. Używamy specjalnych pojemników na odpady papierowe, szklane, plastikowe i odpady komunalne a recykling wykonuje firma odbierająca posegregowane odpady. Pełny proces recyklinu odbywa się natomiast w magazynie. 
Dodatkowo DuPont Poland wspiera polską naukę i młodych naukowców. W tym roku DuPont wsparł również Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie i II edycję prestiżowego konkursu Złoty Medal Chemii. Konkurs jest adresowany do twórców najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza z fizyką i biologią, a jego głównym celem jest motywacja studentów do wyboru kariery naukowej.
Więcej informacji i opracowań na temat działań firmy w zakresie zrównoważonego wzrostu nawww.sustainability.dupont.com.
Źródło: DuPont