Zrównoważone rolnictwo to przyszłość

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP przekonuje, ze rolnictwo zrównoważone to przyszłość w produkcji żywności. Szczególnie, że wprowadzenie i stosowanie jego zasad w gospodarstwie to nic trudnego. Każdy może to zrobić.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP powstało w 2014 roku. Stowarzyszenie jest niekomercyjną inicjatywą grupy osób i firm reprezentujących różne branże łańcucha wartości produkcji żywności, zainteresowanych rozwojem rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Zadanie to jest misją stowarzyszenia.
Rolnictwo zrównoważone jest to sposób produkcji, w którym zawarte jest zagwarantowanie godziwego wynagrodzenia dla rolnika, dbałość o stan środowiska naturalnego oraz rozwijanie i realizacja potrzeb społecznych.
Dzięki takiemu podejściu zyskują nie tylko rolnicy, ale też całe społeczeństwo, czerpiąc z darów środowiska naturalnego, które nie jest wyeksploatowane i zanieczyszczone do granic możliwości. 
Podstawowe zasady rolnictwa zrównoważonego to dbałość o główny dla rolnika środek produkcji jakim jest gleba, zapobieganie erozji, regularne analizy gleby, poprawa jej produktywności, stosowanie nawożenia, zgodnie z opracowanym dla danego gospodarstwa planu nawozowego i przestrzeganie zasad integrowanej produkcji rolnej. Poza tym istotn jest tu również wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, rozwijanie swoich kompetencji, dzielenie się swą wiedzą i doświadczeniem z innymi, a przy tym przestrzeganie podstawowych zasad BHP w gospodarstwie rolnym. No i nie zapominajmy o najważniejszym – zrozumienie i dbałość o rachunek finansowy gospodarstwa. W końcu każdemu producentowi zależy na tym, aby jego gospodarstwo miało jak najwyższą opłacalność.
Stowarzyszenie ASAP realizuje zasady rolnictwa zrównoważonego opierając swoją działalność na 3 filarach: jest to wspieranie rozwoju rolnictwa zrównoważonego w obszarach wiejskich, bycie trwałym źródłem wiedzy o zasadach rolnictwa zrównoważonego oraz podnoszenie standardu produkcji rolnej. Rozwój kompetencji rolników. Zaangażowanie łańcucha wartości. 
Chcąc sprostać globalnym wyzwaniom takim jak: wzrost populacji ludzi o 9,7 mld do 2050 roku, wzrost globalnej produkcji żywności o 60%, zmiany klimatyczne będące zagrożeniem dla plonów, malejące zasoby surowców naturalnych na Ziemi – konieczne jest wprowadzenie zmian, jakie proponuje rolnictwo zrównoważone. 
ASAP współpracuje z gospodarstwami rolnymi, które zdecydowały o rozwijaniu zrównoważonej produkcji rolnej. Jest to wybór, ale i obowiązek rolników wynikający między innymi z wymagań prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej ale również standardów produkcji wymaganych przez firmy przetwórstwa rolno spożywczego. 
Wprowadzenie rolnictwa zrównoważonego w gospodarstwie rolnym wiąże się ze zmianą dotychczasowego sposobu produkcji. Jednak, jak podkreśla stowarzyszenie ASAP, tych zmian nie należy się bać. Ale nie tylko ASAP to podkreśla – również praktycy-rolnicy twierdzą, że rolnictwo zrównoważone jest możliwe w każdym gospodarstwie, jednak jest to długoterminowy proces dostosowawczy gospodarstwa. 
Stowarzyszenie pomaga rolnikom w identyfikacji potrzeb rozwojowych i realizacji programu szkoleń i audytów dopasowanych do indywidualnych potrzeb. 
Korzyści ze stosowania zasad rolnictwa zrównoważonego to przede wszystkim polepszenie stanu gleby; spełnienie oczekiwań odbiorców i konsumentów; nowe rynki zbytu; poprawa rentowności gospodarstwa; dywersyfikacja dochodów rolnika oraz pozyskanie wiedzy i doświadczenia. Jeste też wiele zalet dla środowiska i społeczeństwa, które wynikają ze stosowania zasad rolnictwa zrównoważonego przez rolników.
 
Źródło: PAP