Zrównoważone rolnictwo – korzystne dla środowiska i rolników

W związku z trwającym na świecie kryzysem żywnościowym oraz rosnącymi wymaganiami produkcji, ograniczoną dostępnością bogactw naturalnych oraz zmianami klimatycznymi, amerykańska firma Monsanto podjęła trzypunktowe zobowiązanie, zmierzające do poprawy aktualnej sytuacji. Monsanto postawiło sobie za cel: zwiększenie plonowania trzech głównych roślin uprawnych (kukurydzy, soi oraz bawełny), wykorzystywanie w sposób bardziej racjonalny bogactw naturalnych, przy jednoczesnej poprawie sytuacji ekonomicznej rolników.

Decyzja światowego potentata produkcji nasion zmierzająca do prowadzenia uprawy w sposób zrównoważony związana jest również z unowocześnieniem produkcji wysokiej jakości nasion, poprzez programy rozwojowe dla trzech głównych roślin uprawnych (kukurydzy, soi oraz bawełny), przy zróżnicowanym ich wykorzystaniu w żywności, paszach, przemyśle włókienniczym oraz paliwowym.

Po pierwsze: Dwukrotny wzrost wydajności upraw
Działalności Monsanto i gotowość podjęcia prac badawczych, to również bardziej precyzyjne technologie hodowli, zmierzające do stworzenia wyżej plonujących odmian, podczas gdy wszystkie znane technologie skoncentrowane są głównie na zapewnieniu efektowniejszej ochrony przed szkodnikami oraz kontroli chwastów.
Celem Monsanto jest dwukrotne zwiększenie plonów kukurydzy, soi oraz bawełny do 2030 r. Dotyczy to krajów, w których uprawa tych odmian roślin transgenicznych jest dopuszczona i będzie rozszerzać się na kolejne genetycznie modyfikowane odmiany.
Firma ma zamiar ponadto przeznaczyć 10 mln dolarów na badania nad genetycznie zmodyfikowanymi odmianami ryżu i pszenicy. Przez pięć lat prace badawcze mają być zarządzane przez grupę ekspertów zajmujących się produkcją żywności.

Oszczędności zasobów naturalnych
Mówiąc o minimalizacji zagospodarowania bogactw naturalnych Monsanto opracowuje programy badawcze, dowodzące, że przy uprawach roślin transgenicznych znacznie zmniejsza się wykorzystanie energii, wody oraz nawozów mineralnych. Produkcja roślinna z wykorzystaniem nowoczesnych technologii umożliwia wykorzystanie w sposób bardziej efektywny powierzchni gruntów ornych przeznaczonych pod uprawę, których światowy areał jest ograniczony. Biotechnologia rolnicza może przyczynić się do uzyskania roślin uprawnych  łatwo adaptujących  się w trudnych warunkach klimatycznych i uprawnych , efektywniej wykorzystujących wodę, które można  będzie uprawiać na gorszej jakości glebach kwaśnych  lub niskiej klasy glebach suchych. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie płynące z upraw roślin transgenicznych pokazało, że mają one znaczny wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, jaki można porównać z wycofaniem z użytku w Wielkiej Brytanii 25% samochodów.

Z korzyścią dla najbiedniejszych rolników
Trzecim elementem zobowiązania Monsanto odnośnie zrównoważonego rolnictwa jest poprawa bytu rolników, przede wszystkim drobnych rolników, którzy nie posiadają dużych areałów uprawnych i nie dysponują znacznymi zasobami finansowymi. Uprawy roślin transgenicznych przynoszą realne korzyści ekonomiczne rolnikom, dzięki zwiększeniu plonów, przy niższym nakładzie kosztów produkcji (ograniczenie ilości zabiegów agrochemicznych, przy mniejszym zużyciu  środków ochrony roślin).
Hugh Grant, dyrektor generalny Monsanto, zaznaczył, że wzrost cen żywności spowodowany jest w dużej mierze przez popyt na wysokobiałkowe produkty w takich krajach jak Chiny czy Indie oraz czterokrotny wzrost cen energii.Dlatego działania Monsanto zmierzają do tego, aby przy jak najmniejszym wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz ingerencji w środowisko naturalne sprostać zapotrzebowaniu produkcji bezpiecznej i wysokiej jakości żywności. Biotechnologia stanowi doskonałe rozwiązanie dla tych wszystkich problemów i umożliwi Monsanto sprostanie postawionym sobie celom.

Informacja na podstawie:G. Chandrashekhar, Monsantos sustainability programme to double yields”www.thehindubusinessline.com/2008/06/20/stories/2008062050251300.htm
źródło: Aleksandra Franczak/Niezależna Agencja Prasowa
foto: Wrp.pl

N”