Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?

Fundacji im. Roberta Schumana zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XX edycji konkursu “Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”.

Jubileuszowa konferencja rozpoczynająca konkurs odbędzie się 2 grudnia 2016 roku w godzinach 10:00 – 15:30 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (ul. Nowoursynowska 166). Tematem konferencji będzie rolnictwo precyzyjne – wykorzystanie nowych technologii w rolnictwie europejskim.

W czasie konferencji podamy szczegóły związane z uczestnictwem w XX edycji ogólnopolskiego konkursu, w którym główną nagrodą dla laureatów są indeksy wyższych uczelni rolniczych w Polsce. Udział w konferencji inauguracyjnej nie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie, jednakże pomaga w przygotowaniu się do pisania pracy – informuje Fundacja Schumana

Konkurs “Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” składa się z dwóch części:

  1. Etap pierwszy wymaga od uczniów przygotowania projektu modernizacji dowolnego, rzeczywiście istniejącego gospodarstwa rolnego. Projekty oceniane są przez regionalne komisje konkursowe powoływane przez Rektorów poszczególnych uczelni rolniczych.
  2. Etap drugi to ogólnopolski finał konkursu, na który zostaną zaproszeni autorzy najlepszych projektów. Komisja przeprowadzi z uczestnikami rozmowy na temat przygotowanych przez nich prac. Ten etap przeprowadza centralna komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli komisji regionalnych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce kończących się egzaminem dojrzałości – klas: bezpośrednio przedmaturalnej i maturalnej. Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie dobrowolnie.

Każda szkoła może wystawić dowolną liczbę uczestników. Komisja nie przyjmuje prac grupowych.

Źródło: Fundacja Schumana