Zostały tylko dwa dni na złożenie wniosku!

Tylko do 30. Września można składać wnioski do ARiMR o udzielenie wsparcia dla producentów rolnych, w których gospodarstwach powstały szkody w wyniku suszy.

Od 11.września rolnicy mogli składać wnioski w tej sprawie w oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej agencji. Termin na składanie wniosku upływa wraz z końcem września.
Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję szacującą straty, powołaną przez wojewodę. Na kopiach protokołów dołączanych do wniosku o udzielenie pomocy, nie jest wymagana adnotacja wojewodów potwierdzająca wystąpienie szkód spowodowanych przez suszę.

Przy czym w przypadku, gdy producenci rolni będą starać się o kredyt na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, do wniosku o ten kredyt, muszą dołączyć protokół oszacowania szkód z adnotacją wojewody potwierdzającą wystąpienie szkody.

Renata Struzik