Żniwa pełną parą

Ostatnie kilka dni przyniosły dobrą pogodę rolnikom, która pozwoliła wjechać kombajnami w pola. Żniwa w Polsce przekroczyły już półmetek. Z informacji Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego wynika, że najbardziej zaawansowany zbiór jest w południowych regionach kraju (woj. opolskie – ok. 70%, śląskie – ok. 50%, lubuskie – 30-50%, dolnośląskie – ok. 40 i lubelskie – ok. 35%), a najmniej w województwach północnych (pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie – ok. 15%). N

Spośród zbóż najbardziej zaawansowany jest zbiór jęczmienia ozimego, którego zbiory w większości województw zostały zakończone lub są na ukończeniu. Obserwuje się duże zainteresowanie zakupem zbóż ze strony podmiotów skupowych, natomiast niewielkie zainteresowanie po stronie sprzedających.

Sytuacja cenowa na rynku zbóż w Polsce w decydującej mierze kształtuje się pod wpływem zmian na rynku europejskim i światowym. Obecnie notowane ceny na tych rynkach są najwyższe od kilkunastu lat, co związane jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem, głównie na cele przemysłowe. W UE ten sezon charakteryzuje się niesprzyjającymi warunkami pogodowymi w wielu regionach – susza na południu i nadmierne opady na północy Europy, co ogranicza poziom i jakość zbiorów. Obecnie ceny zbóż w Polsce są jednymi z najniższych w UE, co można tłumaczyć stosunkowo dobrymi zbiorami i lepszą jakością ziarna niż w innych krajach członkowskich. Według danych Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca br. cena pszenicy konsumpcyjnej w Niemczech wynosiła średnio 181 euro/t, Włoszech i Hiszpanii ponad 191-193 euro/t, Francji osiągnęła poziom 206 euro/t, a w Wielkiej Brytanii nawet 233 euro/t. W tym okresie średnia cena pszenicy w Polsce kształtowała się na poziomie 146 euro/t. Z uwagi na utrzymujące się wysokie ceny rynkowe zbóż w krajach UE, Komisja Europejska w dalszym ciągu prowadzi sprzedaż zbóż z zapasów interwencyjnych, głównie kukurydzy z Węgier, na rynek wewnętrzny Wspólnoty.

W ostatnich miesiącach obserwujemy systematyczny spadek cen mąki pszennej (typ 500 i 750). W stosunku do lutego br. wyniósł on ponad 11%, podczas gdy cena pszenicy w tym samy czasie obniżyła się o ponad 15%. Oceniając możliwy wpływ cen zbóż na przemysł piekarniczy i ceny pieczywa należy wziąć pod uwagę fakt, iż ceny zbóż mają wpływ na kształtowanie się cen produktów przetwórstwa, w tym pieczywa, ale tylko w pewnej ich części. Koszt zboża “zawartego” w pieczywie stanowi w przybliżeniu 15% jego ceny. Dlatego też zapowiadany wzrost cen pieczywa nie może być usprawiedliwiany wyłącznie wzrostem ceny zbóż konsumpcyjnych.
Tym czasem po fali kilkunastodniowych deszczy, w Polsce od poniedziałku żniwa idą pełną parą. Pogoda wkońcu pozwoliła rolnikom wyjechać kombajnami w pola. Widać pośpiech. Rolnicy spieszą się z zebraniem wszystkich zbóż, tym bardziej, że termin zbiorów w przypadku wielu upraw już dawno minął. Niestety w tym roku plony będą znacznie gorsze od ubiegłorocznych, zarówno od strony ilości jak i jakości. Szacuje się, że zbiory, bez kukurydzy, wyniosą ok. 24 mln ton w skali całego kraju.

MS, Wrp.pl
źródło: MRiRW