Żniwa mogą być bezpieczne

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku organizują konkurs ,,Żniwa mogą być bezpieczne’’.

W konkursie mogą wziąć udział rolnicy zamieszkali na terenie województwa podlaskiego prowadzący prace żniwne, omłotowe i transportowe – płodów rolnych (słoma, ziarno, itp.). Jak udało się nam ustalić konkurs trwać będzie od momentu rozpoczęcia prac żniwnych do 24 sierpnia 2016 roku.

Rolnicy mogą zgłaszać się do organizatora konkursu pisemnie i telefonicznie (pod adresem Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku ul. Fabryczna 2, tel. /0 85/-67-857-05 ,  67-857-07 lub 660402349) o przeprowadzenie wizytacji prac żniwnych (sprzętem mechanicznym, zbioru słomy oraz transportu słomy i ziarna). Ocenie będzie podlegać między innymi stan techniczny maszyn używanych do prac, wyposażenie maszyn w osłony części ruchomych, wyposażenie ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w gaśnice, apteczkę, trójkąty ostrzegawcze itp.),udział w pracach żniwnych dzieci i młodzieży do 15 roku życia i przewóz osób z i na pole.

Organizatorzy nagrodzą nagrodami rzeczowymi i dyplomami rolników, którzy najlepiej zorganizują prace żniwne w roku 2016. Nagrody zostaną wręczone w czasie Wojewódzkiego Święta Plonów dnia 28 sierpnia 2016 roku.