Żniwa daleko w polu….

Choć w większości województw zakończono już zbiory jęczmienia ozimego, to żniwa pozostałych gatunków zbóż są opóźnione o kilkanaście dni. Z informacji Sparks’a na dzień 6 sierpnia br. wynika, iż zbiory są najbardziej zaawansowane w południowych regionach kraju, gdzie zebrano pszenicę ozimą przeciętnie z ponad 55% powierzchni upraw. Gorzej jest na północy kraju, gdzie zebrano dopiero ok. 20% tego zboża – informują specjaliści z Banku BGŻ.

Dla porównania na północy szacuje się, iż zebrano ok. 20% tego zboża. Wraz z postępującymi żniwami spadają ceny zbóż. Część zakładów nadal skupuje stosunkowo niewielkie partie surowca na bieżące potrzeby oczekując dalszych obniżek. W bieżącym miesiącu na ceny zbóż oprócz czynników popytowo-podażowych ma wpływ umocnienie się złotego, które przekłada się na wzrost opłacalności importu oraz zmniejsza konkurencyjność krajowego zboża w handlu międzynarodowym.

Na początku bieżącego tygodnia cena pszenicy konsumpcyjnej waha się w granicach 430-480 PLN/t, nieco wyższa cena oferowana jest za pszenicę ekstra na poziomie 470-490 PLN/t (30 gluten, 280 l. opadania, 14 białko). Ceny pszenicy paszowej również bardzo się różnią i na północy kraju oscylują w granicach 360-400 PLN/t. Ponadto zawieranych jest niewiele transakcji kupna żyta i pszenżyta, których ceny w większości województw utrzymują się znacznie poniżej 300 PLN/t.

Specjaliści z Banku BGŻ, przewidują iż w kolejnym tygodniu wraz z rosnącą podażą ziarna w Europie ceny zbóż będą w dalszym ciągu spadać. Dużą niewiadomą nadal pozostaje jednak jakość ziarna z tegorocznych zbiorów oraz naliczana za nią premia, którą będą mogli otrzymać producenci zbóż w bieżącym sezonie.